Meny
Lukk
Dagfinn Klund (t.v.) og Helene Dahl Gundersen viser hvor lang distansen på den foreskrevne meteren er.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange

Gjør ditt til å stanse smittespredning

Adventistkirken med oppdatert veileder.

OBS! Deler av informasjonen i denne artikkelen er utdatert.

– Min beskjed til det norske folk er: Hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre. Sammen kan vi snu den skumle utviklingen i smittetallene, men det krever at vi alle er med på en skikkelig dugnad de neste ukene, sa statsminister Erna Solberg torsdag 5. november.

På grunn av den forverrede smittesituasjonen kommer Adventistkirken i Norge med en oppdatert smitteveileder til alle menigheter. I Oslo har Betel menighet allerede vært stengt noen uker. Alle menigheter må gjøre egne vurderinger ut fra den lokale smittesituasjonen.

– Flere menigheter har tatt kontakt, og de vil gjerne ha veiledning i situasjonen vi står i nå, sier Marianne Dyrud, organisasjonssekretær i Adventistkirken i Norge. Kirkens ledergruppe møttes via Zoom torsdag ettermiddag og besluttet å sende ut en oppdatert smittevernveileder.

Her følger den oppdaterte smittevernveilederen:

OBS! Informasjonen nedenfor er utdatert etter at Regjeringen kom med en presisering av begrepet “fastmonterte seter” i pressekonferansen 9. november. På bakgrunn av den presiseringen, publiserte Den norske union en ny smittevernveileder.

Siste oppdatert smittevernveileder fra Den norske union vil alltid ligge her.

Oppdatert smittevernveileder for SDA menigheter i Norge, 5.11.2020:

Femte november 2020 holdt regjeringen en pressekonferanse, hvor de annonserte innstramninger for få kontroll over den økte smittesituasjonen i Norge. Disse innstramningene gjelder fra natt til mandag den niende november.

Grunnet nye smittevernregler og stigende smitte på landsbasis, vil vi gjerne minne om de grunnleggende rådene om å holde avstand, holde hendene rene, holde seg hjemme når man er syk, og holde nede antallet mennesker man møter.

Det er store variasjoner i smittesituasjonen over hele landet. For eksempel, Bergen og Oslo har strengere krav enn det som gjelder i resten av landet.

DNU forholder seg til de nasjonale retningslinjene fra regjeringen. Vi forventer at lokale menigheter utviser respekt for og gjør seg kjent med landsdekkende og lokale smittevernregler, og anbefalinger. Dette er menighetsstyrets ansvar. Se nederst i dette dokumentet for smittevernveiledere utarbeidet av Norges Kristne Råd.

I lys av anmodningen fra statsministeren om å møte færrest mulig personer i sosiale sammenhenger, kan vi forvente at færre velger å komme i kirkene våre. Vi forstår at dette skaper et dilemma for mange lokale menigheter. Regjeringen lukker ikke det offentlige rom, men maner til forsiktighet.

Her må det vurderes etter lokale variabler, som for eksempel: Størrelsen på forsamlingen, antall i risikogruppen, tilgjengelig plass i kirkerommet, og det lokale smittenivå. En eventuell lukking av kirken grunnet lokale forhold må drøftes og vedtas i menighetsstyret.

Hvis din menighet ønsker å gjennomføre sabbatsskole og gudstjeneste, bør man følge disse regler:

 • Alle som kommer MÅ registreres med navn og telefonnummer. Opplysningene oppbevares i to uker.
 • Det anbefales at alle får anvist plass i forsamlingslokalet og at det tas bilder av forsamlingen der de sitter, slik at smittesporing gjøres enklere.
 • Alle som møter opp, må være friske og holde rett avstand mm, som før. Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • Vanlig hånd- og hostehygiene brukes, og menigheten sørger for at håndsprit er tilgjengelig for alle.
 • Husk at det for barnesabbatsskolen skal være en meter mellom barn fra forskjellige skoler/kohorter. Innenfor en kohort er det ikke krav om enmetersregelen. Lokale bestemmelser kan forekomme.
 • Inntil 200 personer kan fortsatt fylle kirken (hvis man kan opprettholde enmetersregelen) og hvor man har stoler eller kirkebenker som er fastmonterte. Stoler som ikke flyttes under et arrangement regnes som fastmonterte selv om de ikke er fysisk festet til underlaget
 • Inntil 50 personer kan delta på innendørs arrangement uten fastmonterte seter.
 • Om menigheten eller menighetsmedlemmer samles i private hjem kan vertskapet kun invitere maksimum fem gjester (men det er lov å invitere en familie med flere personer enn fem).

I tillegg, kan følgende smitteverntiltak vurderes av det lokale menighetsstyre:

 • Munnbind brukes når enmetersregelen ikke kan overholdes, f.eks. når man skal finne en plass å sitte.
 • Ta med yttertøyet inn i kirkesalen, da dette forhindrer unødvendig kontakt med flater utenfor anviste sitteplasser.
 • Når møtet er slutt og kirken forlates, skjer det rad for rad med minst en meters avstand til hverandre. For å kunne opprettholde en meters avstand mellom deltagere i de fleste kirkebygg, bør alle forlate bygningen umiddelbart. Man kan stå på utsiden dersom man skal snakke med noen).

Linker til plakater som kan være nyttig:

 

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/hold-avstand.er-ikke-det-mulig-bruk-munnbind/Munnbind%20-%20norsk.pdf/_/attachment/inline/d7cdd67c-1284-4350-9c9f-2c888524b2fa:ebd983fb49c4a9871132981665be1cf7a65e9fae/Munnbind%20-%20norsk.pdf

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vaner-som-forebygger-smitte/Vaner%20som%20forebygger%20smitte%20-%20bokm%C3%A5l.pdf/_/attachment/inline/b95326ea-3434-44bc-96fc-3590ca3d0346:fb5ccf10f537c73dfbfd14eab0dbbd1af4c43dd8/Vaner%20som%20forebygger%20smitte%20-%20bokm%C3%A5l.pdf

Smittevernveiledere for menighetsliv utarbeidet av Norges Kristne Råd

https://norgeskristnerad.no/wp-content/uploads/2020/11/Smittevernveileder-NKR-27.10.2020-Gudstjenester-og-kirkelige-handlinger.pdf

https://norgeskristnerad.no/wp-content/uploads/2020/06/Smittevernveileder-NKR-Barn-og-Unge-17.06.2020.pdf

Tilbake til nyhetsarkiv