Meny
Lukk
«Vær sikker på at Gud en dag skal gjøre slutt på både ondskap og den onde,» sa David Neal under de voksnes gudstjeneste ved ØNDs årsmøte.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Gode grunner til å være Adventister

Stor musikk og sterke ord bekrefter at Gud har kontroll og vil oppfylle sine løfter.

Du vet du er på årsmøtet når du ikke får prekenen før du har lyttet til og deltatt i seks inspirerende sanger og storslåtte musikkstykker de første 45 minutter av gudstjenesten. Og det er det ingen grunn til å klage på. Fortellingene, løftene og forkynnelsen i sangen og musikken var muligens både mektigere og mer motiverende enn noen tale kan ha ambisjoner om å være. Med «Vår Gud han er så fast en borg» akkompagnert av SAMNOR, klokkekor og en påtakelig porsjon med andektighet, innledningsvis, er det ingen tvil om at reformasjonsånden lever godt i menigheten. Orkester og solister av alle slag kom og gikk, og gjorde det klinkende klart at vi var i himmelen. I alle fall nesten. I det minste var vi på TVS og nøt hvert sekund av tilbedelse, oppmuntring, vennskap og fellesskap i Herren.

«Barnas Supersabbat» var fullpakket med interessante, engasjerende og inspirerende programposter. Ivrige barn skyndte seg å sikre seg plassene lengst framme i den store plasthallen der barnemøtene foregikk. Barna kunne forsyne seg med litt frukt og kjeks både før og under møtet. Slik sørget lederne i Syvendedags Adventistkirkens barne- og ungdomsforening, SABU for at blodsukkeret var på et passe nivå hos tilhørerne.

Sangen lød så det ljomet. Victor Marley og Bjørg Helene Lisle Andresen minne barna om hvorfor vi holder sabbat. Gry Haugen fra ADRA skapte engasjement for fattige barn, og kollekten gikk selvsagt til et prosjekt for å gi utdanning til barn. De åndelige poengene kom på rekke og rad, og med stor kreativitet klarte programskaperne å holde barnas oppmerksomhet gjennom et møte som nødvendigvis må holde på nesten like lenge som de voksnes gudstjeneste i aulaen.

Leder for divisjonens forvaltningsavdeling, David Neal, hentet fram Åpenbaringen 14:6-12 på formiddagen under gudstjenesten for de voksne, og var særdeles tydelig, og energisk opptatt av å forsikre alle om at hele verden skal få innbydelse til å tilbe den store og mektige Gud i sannhet. Samtidig som han er stor og mektig, er han også nær og personlig. Det var ingen tvil om at Babylon sikter til Den katolske kirke, men det er kanskje like viktig å forstå at ethvert valg vi tar som er i disharmoni med Guds vilje for oss og sin menighet gir uttrykk for babylonske holdninger. Vi gjør vel i holde oss nær til Gud. Englebudskapene har en sterk ordlyd, men ikke for å skremme menneskene. Vi skal være forvisset om at Gud skal gjøre slutt på ondskap og Den onde.

Rett etter talen gikk ti ungdommer ned til fjorden for å inngå den gode samvittighets pakt med Gud i dåpens vann. Ja, du leste rett: 10 stykker!! Menigheten fulgte hakk i hel, i alle fall så mange som fikk plass på stranden. Resten satt i aulaen og bivånet det hele på storskjerm. Det er en sterk opplevelse å se så mange ungdommer ta sin beslutning for Jesus, og vitne om at vil følge ham.

Tilbake til nyhetsarkiv