Meny
Lukk
Avgangskullet 2021.
Foto: Atle Haugen

Gode resultater og tradisjonell skoleavslutning på TVS

Det beste er å ha en ytre og indre identitet stemmer overens.

Det var en synlig lettet og glad rektor Styrkår Dramstad som kunne ønske velkommen til skoleavslutning på Tyrifjord videregående skole (TVS) søndag den 19. juni. Pandemi og trussel om nedstenging bare få dager før gradueringen, hadde gjort gjennomføring av den tradisjonelle seremonien til et sjansespill. Heldigvis spilte både virus og vær på lag og avslutningen på tretten års skolegang kunne markeres med både høytid og jubel.

Eila Huru Bergene fikk sitt historiske gode realfagsvitnemål med bare seksere fra rektor Styrkår Dramstad. Foto: Atle Haugen

På tross av et utfordrende skoleår med avlyste eksamener og online undervisning, har det likevel vært et godt skoleår på TVS. I år som i fjor, kunne viserektor Raimo Hansen fortelle at en elev gikk ut med bare seksere på vitnemålet. Denne gang var det en realfagselev, og dermed det beste resultatet i realfag i skolens historie. Eleven hadde i tillegg tatt et ekstra realfag utover kravene, og manglet bare ett fag på å ha fullført alle realfag som tilbys på videregående skoler.

Hansen viste til at det også ellers var svært mange gode resultater blant de førtitre av femti som fikk utdelt vitnemål om fullført videregående skole. Gjennomføringsgraden var dermed høy.  Påbyggklassen utmerket seg med at alle de ni elevene besto. Hansen uttrykte særlig glede over å ha sett elever som lenge lå svakt an, likevel kjempe seg gjennom til gode resultater.

Pastor Roger Robertsen var dagens gjestetaler. Foto: Atle Haugen.

Mangeårig pastor, og tidligere leder av Adventistkirken i Norge, Roger Robertsen, var invitert som dagens taler. Han minnet elevene på at vi alle er bærere av ulike identiteter, og illustrerte det med jødiske og palestinske symboler som kipa og «palestinaskjerf», sammen med skjerf fra diverse fotballklubber. Han viste til undersøkelser som viser at vi gjennomsnittlig bare bruker syv sekunder på å danne oss et bilde av personen vi står overfor. Ytre symboler bidrar til å gi oss et førsteinntrykk av de vi møter. Tilsvarende danner de vi møter seg et bilde av oss på like kort tid. Men det er lett å bli lurt av slike førsteinntrykket. Spørsmålet er om vår ytre og indre identitet stemmer overens. Robertsen oppfordret elevene til å søke å bli hele, integrerte mennesker med en helstøpt karakter.

Videre minnet han om at det er noe som er større og viktigere enn kunnskap, selv om kunnskap er viktig og nødvendig. Han siterte «influenseren» Paulus som sa: «jeg vil vise dere en enda bedre vei», og pekte på tro, håp og kjærlighet som de viktigste verdiene å ha med i livet. Men som Paulus, konkluderte Robertsen også at agapekjærligheten, altruismen som setter andre foran seg selv, er størst blant dem, og utfordret avgangselevene til å la den prege livet de har foran seg.

Tilbake til nyhetsarkiv