Hvordan går det med deg? Hvordan går det med din vandring sammen med Jesus? Hvordan går det med ditt forhold til menighetens felleskap? Jeg håper og ber at 2018 vil være et år der du opplever at menigheten er støttende, raus og omsorgsfull. Jeg håper din menighet vil være en plass der du og andre kan møte Jesus. Og jeg utfordrer deg til å bidra.

I november deltok jeg på Transeuropeisk divisjons årlige hovedstyremøte. Vi brukte 2 dager på å snakke om hvorfor mange forlater menigheten og hva vi kan gjøre med det. Siden 1965 har Adventistkirken mistet 14 millioner medlemmer over hele verden. Det er 40 % av alle vi døper som et kirkesamfunn. I vår divisjon har 16 000 medlemmer bestemt seg for å forlate oss i løpet av de siste 15 år.

Dr. David Trim, leder for Generalkonferensens kontor for arkiv, forskning og statistikk fortalte om utløsende årsaker til å melde seg ut av menigheten[i]. Det handler om konflikt, mangel på felleskap og mangel på støtte i vanskelige situasjoner. Trim sier at varme relasjoner er den viktigste faktoren for om en person fortsetter som menighetsmedlem (Se grafikken øverst!).

Han kunne også vise til at de fleste som en gang var adventister, fortsatt tror på læresetningene våre, at det ofte var kriser eller forandringer i livet som var den utløsende faktor til at en person sluttet å gå i kirken, samt mangel på oppfølging. 40 % av dem som ble intervjuet, sa at de aldri hadde blitt kontaktet av menigheten etter at de sluttet å komme i kirken.

Hvordan er det her i Norge?

Jo, vi mister medlemmer og ungdommer her også. Det er viktig å være tydelig på hvem vi er som adventister og hva vi er kalt til. Dette har med motivasjon og tilknytting og gjøre. Men det er noe mer som skal til.

For 12 år siden gjorde Kjell Aune en undersøkelse her i Norge hvor han bekreftet at tro er den viktigste årsaken til medlemskap[ii]. Han fant også ut at over 70 % av dem som har gått ut av menigheten, fortsatt tror at adventistenes forståelse av Bibelen er riktig. Hvorfor har de forlatt oss da? Tilbakemeldinger Aune fikk, var at de følte menigheten var for rigid og legalistisk. De følte seg ikke hjemme i menigheten, eller de ble skuffet av noen i menigheten.

Studien Valuegenesis Europa (2007), som fokuserte på ungdommer i menigheten, viste at jo eldre en ung person ble, dess kaldere opplevde de menigheten som, og i tillegg opplevde de at menigheten ikke hadde plass for dem til å tenke og stille spørsmål om tro. Terje Dahls akademiske arbeid fra 2014 viser at over 70 % av medlemmene opplever at vennskap er viktig for deltagelse i menigheten[iii].

Relasjoner! En menighet valgte slagordet «relasjoner frelser». Jesus sa det på en annen måte etter å ha vasket føttene til disiplene: «Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler» (Johannes 13:35). Hvordan ser det ut i praksis? Paulus forteller oss at «Åndens frukt er kjærlighet, glede fred overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse» (Galaterne 5:22-23).

Hvordan bryr du deg om andre? Og hvordan får andre lov til å bry seg om deg? Det er lett å klage over «menigheten». Men husk at en menighet består av mennesker som deg og meg. Vi er alle en del av «Kristi kropp» (1 Korinterbrev 12:27). Så hva er din rolle, og hvordan kan du bidra til at menigheten bedre utrykker Guds karakter? I 2018 setter vi fokus på totalt medlemsengasjement. Du er kanskje ferdig med dine nyttårsforsett nå, men jeg oppmuntrer deg til ett til: Gjør noe regelmessig for at andre skal trives i din menighet.

 

[i] Trim, David. Preventing the Losses, reclaiming the lost. Presentasjon TED YEM, Nov 2017

[ii] Aune, Kjell.  A Study of the Norwegian Seventh-day Adventist Church in the context of the Norwegian Society, with suggestions for Making a Strategy for Renewal and Growth, Andrews University, May 2005

[iii] Dahl, Terje Wollan. An Analysis as to how the Five Competative Forces Model by Micheal Porter can be Applied to Minor Religious Denomination. City College, London, 2014.