Lukk
Adventistkirkens to europeiske divisjoner inviterer unge influensere til å søke om full dekning av kostnadene ved å delta på kirkens mediekonferanse i Montenegro i november 2024.
Foto: TED EUD

Gratis deltakelse på mediakonferanse

Ungdom mellom 18 og 25 år har muligheten til å få reise og opphold ved den Europeiske mediekonferansen GAiN Europe 2024, som holdes i Montenegro fra 15.-19. november.

For å søke om en av 10 plasser ved konferansen GAiN Europe 2024 må du aktivt bruke sosiale meder for å dele evangeliet. Hvis du er i den aktuelle aldersgruppen og bruker sosiale medier på denne måten, kan du søke.

Slik søker du

Lag en to minutters video på engelsk der du presenterer prosjektet eller tjenesten din. Du skal bare forklare hva de gjør og hvorfor det er relevant. Den kan tas opp med en telefon. Send din søknadsvideo til unionens medieleder. Finn kontaktdetaljer til den norske medielederen her.

Forutsetningen for å bli vurdert er at prosjektet ikke er knyttet til en institusjon og ikke mottar finansiering fra Adventistkirken.

Søknadsfristen er 31. juli for innlevering av video til unionens medieleder. Hvem som får de 10 gratisplassene kunngjøres 10. september.

Denne anledningen tilbys av de to europeiske divisjonene i Syvendedags Adventistkirken, Trans-europeisk divisjon (TED) og Inter-europeisk divisjon (EUD).

Dette kan du få

TED og EUD dekker opphold, måltider, registrering og reise (flyreiser dekkes med inntil 500 euro) for hver av de 10 vinnerne (visumkostnader er ikke inkludert).

De utvalgte vil få 7 minutter til å dele en videopresentasjon av prosjektet sitt under GAiN Europe 2024, sammen med muligheten til å bygge nettverk og motta ytterligere støtte til prosjektene sine.

Søknadene vil bli vurdert og valgt ut av GAiN Europes organisasjonsteam (Paulo Macedo, David Neal, Vanesa Pizzuto, Klaus Poppa og Corrado Cozzi). Deres avgjørelse vil være endelig.

Tilbake til nyhetsarkiv