Meny
Lukk
Terje Dahl (t.h.), forlagssjef ved Norsk Bokforlag, intervjuet Harald Giesebrecht, forfatter av boken Ærlig talt, Gud på Litteraturhuset under Oslo bokfestival 10.-12. november.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Gud på Oslo bokfestival

Norsk Bokforlag forkynner evangeliet via festival.

Norsk Bokforlag satte Gud på dagsordenen under Oslo bokfestival 10.-12. november, da de presenterte boken Ærlig talt, Gud av Harald Giesebrecht og Luther 500 av Tor Tjeransen.

– For Norsk Bokforlag er dette like mye evangelisering som profilering, sier Terje Dahl, daglig leder for forlaget.

Både forlagets ledelse og forfatterne var spent på om publikum ville komme til de to presentasjonene på ærverdige Litteraturhuset lørdag ettermiddag. Det var plass til nitti pesoner i salen forlaget hadde valgt for å snakke om temaet i Ærlig talt, Gud, og salen var vel halvfull.

Giesebrecht har skrevet en viktig bok om temaer som utfordrer troen for mange mennesker. De frammøtte fikk høre hvordan Giesebrecht har tenkt om disse vanskelige temaene.

– Hvis Gud er slik kristne ofte fremstiller ham, er han et moralsk monster.

Han føyde til at et slikt bilde av Gud ikke er tiltrekkende. Læren om et evig helvete ikke kan forenes med evangelienes Jesus.

I boken gir Giesebrecht svar på de spissformulerte spørsmålene han stiller. Her er et lite utvalg kapitteltitler: Må jeg tro på helvete? Krever Gud en menneskeofring? Var Jesus en svovelpredikant?

Omkring 30 personer overvar foredraget Tor Tjeransen holdt om «Martin Luther – Korrupsjonsjeger av Guds nåde». Den dag i dag nyter vi godt av at Martin Luther talte så tydelig mot korrupsjonen i middelaldersamfunnet. Selv om vi feirer reformasjonens 500-års jubileum i år, må reformasjonen fortsette, inspirert av Bibelen.

Deltakelse på Oslo bokfestival var en ny erfaring for Norsk Bokforlag. Forlagssjefen har tatt med seg flere læringspunkter til senere år, men det var viktig å være til stede og markere seg overfor et publikum som ikke har vært oppmerksom på forlaget.

Dahl har valgt bøkene til Giesebrecht og Tjeransen med både mål hensikt.

– Norsk Bokforlag presenterte to titler som det er viktig å gjøre folk oppmerksomme på.

De representerer en del av forlagets oppdrag med å gi ut bøker som kan stimulere til tro.

– Nå som mange mener at reformasjonen ikke har noen betydning, sier vi at den er viktigere enn noen gang, mener Dahl.

– Boken Ærlig talt, Gud tegner et annet, og riktigere, gudsbilde enn det mange har vokst opp med og mange ateister forfekter. Når vi ser det gudsbildet Jesus hadde, blir mye annerledes.

Norsk Bokforlag solgte ikke bøker under bokfestivalen. Alt salg av bøker i Litteraturhuset skjer i regi av Tanum.

Noen har stilt spørsmålstegn ved om det er riktig av forlaget å delta på bokfestivalen på en sabbat. Dahls svar på dette spørsmålet er at Norsk Bokforlags bøker selges gjennom en rekke bokhandlere landet rundt uten at det er mulig å trekke dem fra hyllene på en sabbat. Deltakelsen på Oslo bokfestival dreide seg først og fremst om å få fram de ideologiske budskapene disse bøkene inneholder.

Tilbake til nyhetsarkiv