Lukk
Den flerkulturelle gruppen i Vestre Slidre møtes hvcer 3. sabbat i måneden.
Foto: Tun No

Gudstjenestesamlinger i Vestre Slidre

Flerkulturell gruppe med fremtidsplaner.

På Vestre Slidre, rett nord for Fagernes i Innlandet fylke, møtes en gruppe adventister en gang i måneden. Hjemme hos familien Hatlang, som opprinnelig kommer fra Burma, møtes den burmesiske storfamilien sammen med de adventistene som bor inntil et par timers avstand med bil.

Familien Hatlang har et anneks i hagen som er innredet som kirke, hvor det er det plass til ca. 25 personer. Stolene og noe av inventaret er donert fra Lillehammer menighet, hvor familien også har sitt medlemskap. Den tredje sabbaten hver måned, møtes vanligvis gruppen sammen med Anita og Tommy Berglund, hvor Anita har barnesabbatskolen, og Tommy har sabbatskolen for de voksne og en påfølgende gudstjeneste på norsk. Familien selv leder ut i sang og musikk, samt står for programmet ellers, og så avsluttes det med felles måltid etter gudstjenesten.

Det har også vært besøkende fra Vestlandet som har dette som nærmeste adventist-møtepunkt. Også ukrainske flyktninger som har flyttet til nærområdet har kommet til og deltatt. På sabbatssamlingene møtes vanligvis 12 til 18 personer, både barn og voksne, og fokuset er på Guds ord og samværet i Kristus på tvers av nasjonalitet og kultur. Det er himmelens kultur som ønskes, samt vissheten i det å være søsken i troen på et fremtidig hjemland, som samler.

De månedlige samlingene på Vestre Slidre har pågått fast siden januar 2022, og ønsket er å etter hvert opprette en egen menighetsgruppe som kan dekke de lokale åndelige behovene i dette området.

Tilbake til nyhetsarkiv