Meny
Lukk
Kristian Thaysen, partner i revisjonsselskapet BDO, ba tilhørerne tenke gjennom hvilke risikoer kirkesamfunnet står overfor, da han hadde kurs for ansatte i kirkens forskjellige enheter.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Håndterer menigheten risiko godt nok?

Gjør tiltak for å begrense risikoen kirken står overfor!

– Den virksomheten dere driver, er samlet sett, svært kompleks og innebærer mange typer risiko. Derfor er det viktig at dere har gode planer for hvordan risiko skal håndteres. Det sa Kristian Thaysen, partner i revisjonsselskapet BDO, da han kurset om lag 40 deltakere fra forskjellige grener av Adventistkirkens arbeid om tiltak for å begrense og håndtere risikoer i kirkesamfunnet.

Hensikten med kurset var å gi deltakerne verktøy for å arbeide strukturert med det aktuelle risikobildet for de forskjellige enhetene i kirkesamfunnet og være rustet til å håndtere risikoene. Thaysen nevnte en rekke forhold som innebærer et skjerpet risikobilde i løpet av de senere årene.

Nye krav fra myndighetene og økt oppmerksomhet rundt disse kravene, innebærer økt risiko. I større grad enn tidligere er folk opptatt av å plassere skyld og ansvar. Her oppstår det økt personlig ansvar for folk i styrer og ledelse. Et endret kriminalitetsbilde krever større aktsomhet. Særlig kriminalitet knyttet til datasystemer representerer en utfordring som må tas på alvor. Hvis en uheldig situasjon oppstår, vil kirken stå overfor en omdømmerisiko. Hvordan en krisesituasjon håndteres, er avgjørende for i hvilken grad forholdet vil påvirke omdømmet.

Thaysen pekte blant annet på det arbeidet Adventistkirken gjør for barn og ungdom på de forskjellige stevnene vi arrangerer.

– Det er aktiviteter med risiko som er spennende for barn og ungdom. Derfor kan du ikke fjerne all risiko. Likevel må man tenke gjennom hva som kan gå galt og hvordan man skal håndtere situasjoner, dersom det oppstår noe, var formaningen fra sikkerhetseksperten.

Kursdeltakerne ble minnet om hvor lett det er for kriminelle å få tak i brukernavn og passord til viktige datasystemer. Med innloggingsdata til slike systemer er det mulig å utføre alvorlig økonomisk kriminalitet. I dag er kriminelle svært sofistikerte og sender falske e-poster som er svært like de e-poster man får fra kolleger. Derfor er det viktig at organisasjonene sørger for å ha to-faktor-autentisering på viktige systemer.

– Da vil systemene være trygge selv om medarbeidere blir lurt og gjør noe dumt.

Adventistkirken har svært stor eiendomsmasse i kirker, skoler, institusjoner og kontorer. Det er risiko knyttet til alle disse byggene. De risikoforholdene må man være oppmerksom på og gjøre tiltak for å begrense.

Alle enheter bør gjennomføre en risikoanalyse for å identifisere hva som kan gå galt og vurdere den faktiske risiko. Hva er sannsynligheten for at noe skal skje, og hvilke konsekvenser får det dersom det går galt? Så må man iverksette risikoreduserende tiltak og kontrollere om de er gode nok.

– Dette var et veldig nyttig kurs, sa Birgit Philipsen, generalsekretær i ADRA Norge. Hun var særlig opptatt av den risikoen varierende valutakurser har for det arbeidet hun har ansvar for.

Tilbake til nyhetsarkiv