Meny
Lukk
Foto: Hope Channel Norge

Håp

Håp er vårt anker i livet.

Hebreerbrevet starter kapittel 11 med følgende salutt: Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.

Paulus sier i Romerne 15:13 «Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft».

Håp er viktig og gir mening i livet. Viktigheten av håp har vi fått kjenne ekstra mye på det siste året.

Jeg har lyst til å dele fra en bok som har gjort inntrykk på meg i forbindelse med håp: Victor Frankls bok med tittelen, Livet er mening.

Victor Frankl var jøde. Han overlevde Holocaust under krigen i en konsentrasjonsleir. Mens han satt i fangenskap, begynte han å skrive på denne boken.

Frankl fant ut at mennesket har vilje til mening og skriver at vi mennesker er grunnleggende meningssøkende. Vi blir lykkeligere av å gjøre det som føles meningsfylt. Han legger også til at selv om en ikke kan styre omgivelsene sine, er mennesket grunnleggende fri til å finne mening under alle slags omstendigheter. Han fant også ut, med sin egen erfaring i friskt minne, at overlevelsesstrategien heter håp.

Håp er det vi som kristne ønsker å formidle til de vi møter på vår vei. Håp inspirerer og gir et solid anker for livet som til tider kastes rundt i stormen.

Og i den forbindelse, har vi på unionskontoret lyst til å invitere deg med på noen andakter om håp de neste ukene. De blir på Zoom, og vil være den 11. 18. og 25. mars kl. 09.00 på morgenen og være åpent for deg å delta. Mer informasjon om Zoom-link og tema vil kommuniseres ut senere.

Apropos mening: Jeg vet ikke hvor du kommer fra, om du er oppvokst i Norge og alltid bodd her, eller om du har kommet fra et annet land og kan kalle Norge ditt nye fedreland. Den 10. mars kommer Nina Myrdal til å ha et kurs på Zoom om «Third Cultural Kids» som vil utruste oss til å kunne forstå barn som står i spagaten mellom forskjellige kulturer.

Nina vil sende en invitasjon ut ganske snart.

Kurset er nyttig for alle oss som har mer enn én kultur representert i menigheten, og som en påminnelse om at det er viktig med kulturforståelse og identitetsdanning, hvor vi kan lære mer om hvordan man kan bidra til et varmere og mer meningsfylt og inkluderende fellesskap.

Kurset vil også hjelpe til med å øke forståelsen for barn som vokser opp i forskjellige kulturer, og bidra til god kommunikasjon. Og gi tips og råd til hva familier, skoler og menigheter kan gjøre for å skape tilhørighet og mening.

Mening og håp henger sammen, så la oss være med på å spre begge deler.

Tilbake til nyhetsarkiv