Meny
Lukk
Britt Celine Oldebråten og Marianne Dyrud i ferd med å selge et teppe til en av butikkens første kunder.
Foto: Widar Ursett

HappyHand gjenbruksbutikk åpner i Hole

Alle er vinnere.

Gullveig Guleng, Styreleder for HappyHand Hole, hadde visjonene på plass da hun ønsket ca. 50 kunder velkommen til åpningsseremonien.

– I dette prosjektet er det bare vinnere.

Frivillige hjelpere i butikken, alle som donerer varer, miljøet, og lokalsamfunnet ble fremhevet som vinnere. Det var likevel en vinner som ble spesielt framhevet.

– Prosjektene som vi støtter med månedens overskudd i pengegave, er jo åpenbare vinnere. Jeg håper de blir glad for pengene vi gir dem.

Et utsnitt av varetilbudet i gjenbruksbutikken Happyhand Hole. Foto: Widar Ursett.

Gjenbruksbutikken er nemlig ikke noen vanlig bruktbutikk som det går 13 av på dusinet. HappyHand Hole er bare den andre HappyHand-butikken som åpner i Norge. Fra før finnes det en i Moss, og den har tjent som modell og inspirasjon for oppstartsgruppen i Hole.

HappyHand i Moss gir overskuddet hver måned til et godt formål i inn- eller utland. Dette er også forretningsideen bak HappyHand Hole, ifølge daglig leder, Britt Celine Oldebråten.

– Når folk fra fjern og nær går sammen om å gi bort fine ting, så kan det bli til stor hjelp for andre. Da kan man hver måned gi en sum til et godt formål lokalt eller internasjonalt. Det er kjempemotiverende.

Dette konseptet er hovedingrediensen i butikkens identitet. Gjenbruksbutikken er i større grad en bistandsbutikk enn en bruktbutikk, og ADRA Norge, som er Adventistkirkens bistandsorganisasjon, vil, som andre, tidvis nyte godt av butikkens overskudd til noen av sine prosjekter.  Ideen kommer opprinnelig fra Danmark, der HappyHand driver butikker i København, Aalborg og Ikast.

Holes ordfører, Syver Leivestad, klippet snoren, erklærte butikken for åpen, og kundene slapp til.

Representant for kjøpesenteret, Vik torg, Lars Håvik, lot seg begeistre av forretningsideen.

– Vi er veldig glad for at Happy Hand hadde lyst til å åpne butikk her, og synes at det er et spennende initiativ. Det er jo ekstra gøy at de samler inn penger til gode formål. Håper det er et tilbud som folk vil bruke og som gjør at senteret blir enda mer attraktivt og trekker enda flere kunder til de andre butikkene.

HappyHand Moss, Adventistkirkens østnorske distrikt, og Adventiskirken Tyrifjord menighet har bidratt med til sammen kr. 200 000 i startkapital for den nyåpnede butikken. Veldedighet koster noen kroner når man skal pusse opp butikklokale og innrede det, selv med brukt innredning.

Overalt i butikken hang det plakater som kunngjorde at første overskudd går til Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner. Oldebråten utdyper:

– Vi valgte Ringerike krise- og kompetansesenter fordi vi synes det er viktig å gi noe tilbake til området vi er i. Dette krisesenteret betjener hele 13 kommuner.

Etter stengetid ble det konstatert at kundene også bokstavelig talt satte pris på tilbudet. Dagens oppgjør lød på kr. 27 566,-. Dermed er arbeidet allerede i gang med å skaffe midler til en viktig lokal aktør, og kjøpsvillige kunder kan naturligvis regne seg som både medarbeidere og støttespillere i omsorgsarbeidet.

Tilbake til nyhetsarkiv