Meny
Lukk
– Menigheten er god på å gi barn og unge opplevelser som kan være en motvekt til belastende erfaringer i barndommen, sa Mary Jo Vollmer-Sandholm i et av sine foredrag under Vestnorsk distrikts ledertreff 29.-31. oktober.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Hjelp til barn som opplever omsorgssvikt

Sårbare barn trenger trygge voksne.

– Hva gjør du når du ser et menneske i menigheten som ikke mestrer livet på en god måte, spurte Mary Jo Vollmer-Sandholm under et av sine foredrag under ledertreffet i Vestnorsk distrikt.

Ledere fra hele distriktet var samlet på Skånevik Fjordhotell helgen 29.-31. oktober. Blant mange forskjellige tema på programmet stod bevisstgjøring av hva menigheten kan bidra med overfor mennesker som har opplevd vold og omsorgssvikt.

Vollmer-Sandholm foreleste om hva vold og overgrep gjør med barn. Hun har en svært solid erfaring fra praksis i USA der hun i flere år behandlet barn som var utsatt for vold. I dag er Vollmer-Sandholm stipendiat tilknyttet avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus.

Belastende erfaringer i barndommen

Vollmer-Sandholm forklarte at barn som har opplevd én type belastende erfaringer som barn, såkalte Adverse Childhood Experience (ACE), som oftest hadde opplevd flere. Slike erfaringer kan være psykisk syke foreldre, alkoholmisbruk i hjemmet, at en av foreldrene blir utsatt for vold eller at barnet selv blir utsatt for vold, for å nevne noen. Dessverre er det slik at disse negative erfaringene som oftest forekommer i grupper. Psykisk sykdom hos en omsorgsperson fører ofte til rusmisbruk og mishandling i hjemmet.

Vollmer-Sandholm ønsket å utfordre ledere i Adventistkirkens menigheter til å tenke gjennom hva de kan gjøre for mennesker som opplever slike negative erfaringer nå eller har opplevd slikt tidligere. Hun påpekte at det er skam knyttet til slike erfaringer og at det vil være helt avgjørende å skape tillit hos den personen som trenger hjelp, før det vil være mulig å gi hjelp.

Mange mennesker oppsøker helsetjenesten med hodepine, fedme eller tristhet. I en hektisk hverdag på et legekontor vil det lett ende med medisiner, men er det noen som tar tid til å søke å finne ut hva som ligger bak og komme til bunns i årsakene, spurte hun.

En nokså stor andel av barn og unge har opplevd belastende erfaringer som barn. Seksuell krenkelse er en slik belastende erfaring. Vollmer-Sandholm opplyste at 22 % av jenter har opplevd seksuelle krenkelser fra jevnaldrende.

– Går vi rundt med hendene for øynene, spurte hun i et retorisk spørsmål. Vi må våge å se både barn og voksne som sliter i menighetene eller våre nabolag.

Menigheten gir omsorg

Vold og omsorgssvikt er et alvorlig tema, men Vollmer-Sandholm minnet menighetens ledere om at det finnes et viktig håp. Menigheten er nemlig veldig god på å gi barn og unge opplevelser som kan være en motvekt til belastende erfaringer som barn.

– Bare det å invitere folk hjem til et normalt hjem, kan være veldig viktig. Barn som er utsatt, kan oppleve hvordan det er å ha en venn, eller oppleve å få være en del av en familie der folk elsker hverandre, sa hun.

Vollmer-Sandholm listet opp kvaliteter i menigheten, som fungerer som motvekt til belastende erfaringer i barndommen: Gode venner, trygge omsorgspersoner, forutsigbar hjemmesituasjon, en tro som gir trøst, mening og hensikt, lærere som bryr seg og morsomme erfaringer.

Helsebudskapet må dreie seg om mer enn mat og trening.

Tilbake til nyhetsarkiv