Meny
Lukk
Levekårsutvalget i Hole kommune på besøk på TVS tirsdag 30. mai 2017. Karli Fredrickson (t.v.), volontør fra Alaska, og Karoline Løvstad (nr. to f.v.) ga utvalgsmedlemmene en guidet tur på skolen og i skolehjemmet.
Foto: Patrícia Weber/ADAMS

Hole kommune besøker Tyrifjord videregående skole

Lokalpolitikere viser interesse for Adventistkirkens skoler.

Tirsdag 30. mai fikk Tyrifjord videregående skole (TVS) besøk av levekårsutvalget i Hole kommune. Utvalget består av politikere fra ulike partier, og har som ansvarsområde å behandle saker innenfor oppvekst, helse, og pleie og omsorg i kommunen. Også rådmannen og kommunalsjefen var med. Ønsket var å møte representanter fra skolen og bli bedre kjent med stedet.

Gruppen ble ønsket velkommen i aulaen kl. 18.00. Før en powerpointpresentasjon av stedet fortalte noen av elevene og ansatte litt om seg selv og TVS. Thomas Jensen sørget for at teknikken fungerte denne kvelden. Karli Fredrickson, volontør fra Alaska, og Karoline Løvstad ordnet med en guidet tur på skolen og i skolehjemmet. De fikk blant annet besøke og snakke med elever på deres rom. De var også siden på besøk på Tyrifjord Barne- og ungdomsskole.

Resten av kvelden hadde de et internt arbeidsmøte på TVS hvor fokus var på saker som angikk innbyggernes velferd i kommunen. Kjøkkenet hadde gjort i stand servering av frukt, snacks og drikke. Politikerne satte pris på besøket og uttrykte ønske om styrket samarbeid.

Tilbake til nyhetsarkiv