Lukk
Foto: ADRA

Hør meg. Se meg. Gå sammen med meg.

Alle fortjener godhet, rettferdighet og omsorg.

Et bilde er verdt mer enn tusen ord, sies det. Konkurransen «Hør meg. Se meg. Gå sammen med meg.» oppfordrer unge europeere til å bruke kreativiteten til å lære, forstå og støtte mennesker som har blitt tvunget på flukt.

Barn, ungdommer og familier kan bruke talentene sine til å formidle at alle fortjener å bli behandlet med godhet, rettferdighet, omsorg og kjærlighet – sånn at alle kan få de mulighetene i livet som Gud ønsker. Hver deltaker er velkommen til å lære mer om temaet med sine foreldre, lærere, venner og menighet.

Rundt oss lever mennesker på flukt. Hør på, og tenk over historiene deres! I tillegg til personlig engasjement og kontakt, anbefaler vi digitale læreressurser om flyktninger og migranter fra ADRA International (trykk her for å komme til materiell). FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har også laget aldersbestemt materiell for aldersgruppene 6-9, 9-12, 12-15, 15-18 (trykk her for å komme til materiell). Videoer og materiell fra tidligere år er tilgjengelig her.

Konkurransen arrangeres i samarbeid med Adventistkirken i forbindelse med Verdens flyktningesabbat, som markeres lørdag 19. juni i forbindelse med Verdens flyktningdag 20. juni.

Hvem kan være med?
Konkurransen er åpen for alle familier, barn og ungdom i alderen 5-25 år, bosatt i Europa.

Alle kunstverk må være originalt arbeid fra deltakerne. Foreldre og verger kan gi minimal hjelp til yngre barn.

Bidragene vil bli delt etter alder, og en konkurransekomité vil kåre vinnere fra hver kategori. Komiteen vil kåre vinnerne basert på kreativitet og hvordan bidraget får fram beskjeden om godhet, håp og solidaritet. Hvordan bidraget kan nå fram på sosiale medier vil også bli vurdert (hver deltaker er velkommen til å dele kunstverket sitt på hans/hennes sosiale medier.

Aldersgrupper:

 • 5-9 år
 • 10-14 år
 • 15-18 år
 • 19-25 år
 • Familier

Frist: Søndag 23. mai 2021.
Eksempler på bidrag:

 • Visuell kunst som bilder, fotografier, skulpturer og lignende.
  • Bilder: Tegn eller mal et bilde for hånd på en hvilken som helst type papir eller lerret. Skann bildet eller ta bilde av det med god oppløsning. Du kan også tegne et bilde på dataen ved å bruke et designprogram. Husk minimumskvalitet på 300 piksler.
  • Fotografi: ta et bilde som illustrerer et av de tre temaene under.
  • «Grønn kunst»: Kunst som blir laget av minst 90 % resirkulert materiale. Dette er ting som vanligvis ville blitt kastet eller resirkulert etter bruk, for eksempel metallbokser, plastikkflasker og bokser, papir, papp og lignende.
 • Video og animasjon som animering, videoer, korte filmer eller et intervju med en flyktning. Videoer skal ikke være lengre enn 3 minutter og et intervju kan være 5 minutter.
 • Sang, dikt eller musikk: Maksimal lengde er 4 minutter for en sang eller et musikkstykke.
 • Annen kunst ikke spesifisert over. Alle bidrag er velkomne.

Hvordan delta?
Deltakere kan sende inn kunstverket sitt online i jpeg, pdf eller png-format. Skulle du ha et annet format – for eksempel film eller lydfil, kan du legge ved linken. Du deltar ved å sende inn på ADRA Europa sin side: https://adra.eu/get-involved/world-refugees-sabbath/

Premier
Alle som deltar vil få diplom for å ha deltatt. De som vinner får en premie eller en erfaring tilpasset sin aldersgruppe – for eksempel et gavekort på camporee, ungdomskongress eller erfaring som frivillig på et ADRA-prosjekt i Europa.

Alle innsendte bidrag kan bli brukt til å promotere utdanning for barn og bli delt på sosiale media og i bevisstgjøringsmateriell fra ADRA.

Vinnere får beskjed etter at komiteen har vurdert alle bidrag – senest 10. juni 2021. Det blir en digital premieseremoni i forbindelse med Verdens flyktningesabbat 19. juni 2021.

Hvem er flyktninger?
Flyktninger er mennesker som har flyktet fra krig, vold, konflikt eller forfølgelse og har krysset en internasjonal grense for å finne trygghet i et annet land. De har ofte flyktet med kun med det de har på seg, og har måttet la hus, eiendeler, jobber, venner og av og til også familiemedlemmer, være igjen.

Disse reisene, som alle starter med håpet om en bedre framtid, kan være fulle av farer og frykt. Det er risiko for å bli utsatt for menneskehandel og andre former for utnytting. Noen blir anholdt av myndighetene så snart de kommer til et nytt land. Når de bosetter seg og starter å bygge opp et nytt liv, opplever mange rasisme, fremmedfrykt og diskriminering daglig. Noen ender opp med å føle seg veldig ensomme og isolerte fordi de har mistet støttenettverkene som de fleste av oss tar for gitt – lokalmiljøet, kollegaene, slektningene og vennene.

Temaer for konkurransen:

 1. Alle er velkommen
 2. Alle barn på skolen
 3. Trygghet for alle

1. ALLE ER VELKOMMEN
Hver dag tar noen mennesker de vanskeligste avgjørelsene i livet sitt: å forlate hjemmene sine på jakt etter et tryggere og bedre liv.

Det er mange grunner til at mennesker søker et nytt liv i et annet land. Noen flykter fra forfølgelse eller brudd på menneskerettighetene, for eksempel tortur. Millioner flykter fra væpnede konflikter og andre kriser eller vold. Andre føler seg ikke lenger trygge der de bor fordi de er utsatt på grunn av hvem de er eller hva de tror på – for eksempel på grunn av etnisitet, religion eller politiske meninger.

I verden i dag har vi de høyeste antall flyktninger i historien. FN estimerte i midten av 2020 at over 80 millioner mennesker var på flukt. Flesteparten flykter på grunn av konflikt og forfølgelse og over halvparten av dem er under 18 år. De finnes også millioner av statsløse mennesker som har blitt nektet nasjonalitet og tilgang til grunnleggende menneskerettigheter som utdanning, helsetjenester, arbeid og å kunne bevege seg fritt.

I Bibelen kan vi lese om Guds holdning til fremmede blant oss. Tusenvis av år siden fortalte han oss:

«Herren verner innflyttere. Han holder enker og farløse oppe, men gjør veien kroket for dem som gjør urett» (Salmene 146:9).

«Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt» (5 Mosebok 10:9).

«Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv. For dere har selv vært innflyttere i Egypt. Jeg er Herren deres Gud» (3 Mosebok 19:34).

Som Guds barn er vi kalt til å vise rettferdighet, omsorg og kjærlighet, og praktisere godhet til fremmede blant oss – til folk fra Syria, Venezuela, Afghanistan, Sør-Sudan, Myanmar og andre land.

2. ALLE BARN PÅ SKOLEN
Alle flyktningbarn burde få en sjanse til å få utdanning.

Konflikt er en av de største årsakene som hindrer barns tilgang til utdanning. Barn i konfliktrammede land har mer enn dobbelt så stor sannsynlighet for å droppe ut av skolen enn barn i ikke-konfliktrammede land. Av de som er utenfor skolen er 35 % av barna i grunnskolealder, 25 % i ungdomsskolealder og 18 % i videregående alder.

I Jemen påvirker den pågående krisen utdannelsen til 6,5 millioner barn i skolealder. Skolestengninger er vanlige, og lærere blir tvunget til å lete etter alternativt arbeid når de ikke får lønn på flere måneder.

I Den sentralafrikanske republikk har borgerkrig ødelagt skolebygg, sendt familier på flukt og satt barn i fare for å bli rekruttert til væpnede grupper og tidlige ekteskap. Krisen har fratatt anslagsvis 500.000 barn muligheten til å gå på skole og få utdannelse.

Videre gir konflikt drivstoff til den globale flyktningkrisen. I gjennomsnitt er enkeltpersoner og familier fordrevet i 20 år som følge av konflikt. Det er fem ganger mindre sannsynlig at flyktningbarn går på skolen, enn barna som bor i de landene de har flyktet til. I 2017 var fire millioner flyktningbarn ute av skolen, noe som var en økning på en halv million fra året før.

3. TRYGGHET FOR ALLE!
Millioner av flyktninger over hele verden blir utsatt for vold, separasjon fra familien, kulturtap og eksil. Coronaviruset utgjør enda en ny trussel.

Flyktninger er sårbare for coronaviruset, ettersom de lever under forhold som øker risikoen for smitte. Sosial distansering er utfordrende i tett befolkede flyktningleirer, og hvis grunnleggende sanitære forhold mangler, er riktig håndhygiene nesten umulig. Situasjonen forverres av språkbarrierer og begrenset tilgang til helsehjelp, testing og behandling. Noen kan til og med unngå å oppsøke hjelp av frykt for å bli utvist.

Flyktningene frykter å bli isolert i karantene og atskilt fra familiene. Det sosiale stigmaet forbundet med Corona kan oppmuntre til skjuling av symptomer, forsinke tidlig påvisning og behandling, samt øke mistilliten til helsemyndighetene og forlenge sykdomsforløp.

Videre har pandemien ført til anstrengt økonomi for flere land og humanitære organisasjoner som hjelper flyktninger. Mindre midler til arbeid kan forlenge og forverre psykiske helsemessige forhold i flyktningleirer, noe som igjen kan komplisere flyktningenes integrering og øke usikkerhet.

Ressurser
Andaktssider for familier

Family worship ideas by Karen

Retningslinjer konkurranse

Guidelines ART contest

Tilbake til nyhetsarkiv