Meny
Lukk
Mange adventister har opplevd velsignelsene ved å gi tiende.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Høy andel unge givere

Unge adventister bidrar godt til kirkens arbeid.

En høy andel av Adventistkirkens unge medlemmer bidrar økonomisk med tiende og gaver til kirkens arbeid. Det viser en analyse av antallet adventister som har registrert seg for å dra nytte av skattefradrag for gaver til kirken. Økonomisjef Jóhann E. Jóhannsson la fram analysen ved unionsstyrets møte sist helg.

I alderssegmentet 30-39 år har 51,6 prosent av medlemmene registrert seg for skattefradrag for gaver. Gruppen bidro med 7,3 millioner kroner av totale gaveinntekter på 62,4 millioner i 2018. Det er bare gruppen over 80 år som har en høyere andel faste givere. Blant de aller eldste medlemmene er det 62 % som har registrert seg som givere.

– Når man deltar jevnlig i kirken og drar nytte av tilbudet der, synes jeg det er naturlig å bidra økonomisk, sier Cato Steinsvåg. Han er medlem av Mjøndalen menighet og er selv i segmentet 30-39 år. Han synes det er kjempefint med statens ordning med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner.

Steinsvåg er veldig fornøyd med hvor enkelt ordningen med skattefradrag fungerer.

– At man får igjen litt penger før sommeren, er jo en hyggelig bonus, medgir han.

Jóhannsson formidlet til styret at han gleder seg over disse tallene.

– Adventistkirkens arbeid finansieres hovedsakelig av tiende og gaver, og disse tallene gir grunn til optimisme for framtiden.

Han la til at Adventistkirken har en stor andel medlemmer som bidrar raust til kirkens arbeid.

I aldersgruppen 20-29 år, der mange fremdeles er under utdanning, er andelen registrerte givere 45,8 %. Tallene tyder på at mange i denne gruppen registrerer seg som faste givere når de kommer i jobb.

Det er aldersgruppen mellom 60-69 år som bidrar med den høyeste summen av innbetalinger. Denne gruppen registrerte givere bidro med 13 millioner i 2018, og 49,2 % av medlemmene i dette alderssegmentet hadde registrert seg for skattefradrag.

Økonomisjef Jóhannsson skulle selvsagt gjerne sett at antallet faste givere kunne økes betraktelig fra ca. 50 %.

– For å få til en økning av antall bidragsytere er vi avhengige av at de lokale pastorene underviser om tiende. Alt det vi gjør for å spre evangeliet, finansieres med tiende og gaver. Jo større gaveinntekter, desto mer kan vi utrette.

Mange adventister har opplevd velsignelsene ved å gi tiende. «Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over hærskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål» (Malaki 3:10).

Tilbake til nyhetsarkiv