Meny
Lukk
Arbeidet er halveis fullført på taket til gutteinternatet ved Tyrifjord videregående skole, der restaureringen finansieres av landsinnsamlingen til den adventist-drevne skolen.
Foto: Widar Ursett/ADAMS.

Innsamlingsaksjonen til Tyrifjord videregående skole

Nøktern bruk av penger maksimerer gevinsten av aksjonen.

Gjør-det-selv-holdninger er ikke nødvendigvis av det gode når ambisiøse og selvsikre mennesker tyr til hammer og sag. Både egoet og lommeboken kan stå for fall når støvet har lagt seg og resultatet av virketrangen avsløres i all sin gru.

De ansvarlige for oppussingen på Tyrifjord videregående skole (TVS) er heldigvis så dyktige og erfarne at de treffer spikeren på hodet med første hammerslag – hver gang. Det betyr at skolen slipper å engasjere dyre byggefirmaer, og at pengebruken preges av respekt for gavene som gis og edruelighet i måten de disponeres på.

En lang rekke prosjekter, som renovasjon av tak A, toaletter på internatene, utvidet parkeringsplass, automatisk utlånssystem på biblioteket, klasserom B og C, er allerede finansiert, og i skrivende stund er målet på kr 200 000 til oppgradering av spisesalen godt over halvveis.

Da jeg stakk innom skolen for noen uker siden, var de ferdig med å reparere halve taket på gutteinternatet. Alt av papp, lekter og sløyfer under taksteinene var originalt fra 1958, og så skrøpelig at mye av det smuldret ved berøring. Bordplankene som lå under pappen var imidlertid solide og gode. Og skifersteinene kunne de også bare legge på plass igjen, noe de var i ferd med å sluttføre på den delen av taket som var ferdigrestaurert.

Men Ifølge Ole Marius Krekling er akkurat det et tidkrevende puslespill.

Han vet likevel hva han må gjøre for at steinene skal ligge som støpt.

– Når vi har lagt en stein på plassen sin, må vi ofte ta den opp igjen og lete etter en stein som passer bedre sammen med steinene rundt. Det tar tid, men det er bedre å være nøye med dette nå, for det er nesten umulig å rette det opp når alle steinene er spikret og ferdiglagd.

Fordi det er dyrt og tidkrevende å legge tak, fornyes det i to faser. Det betyr i praksis at taket ikke er ferdig når guttene flytter inn på internatet. Det kunne det ha vært, men ifølge Øyvind Leknes, driftsleder på TVS, hadde elevrådet et innspill som nødvendigvis utsatte arbeidet.

– Elevrådet ble invitert til å komme med sitt innspill, og ønsket stillhet i eksamensperioden. Det ble det tatt hensyn til, så arbeidet ble utsatt til elevene var ferdig.

Innsamlingspengene blir spredt på tre satsingsområder: uteområder, internatene, samt innemiljø og trivsel. Noen av prosjektene er så store at de må utsettes til sommerferien neste år, eller kanskje enda lenger fram i tid; som f.eks. fornyelsen av adkomstområdet ved hovedinngangen, og skifte av hovedstrømtavle. Strømnettet på skolen fungerer godt, men det er 60 år gammelt, og installatører anbefaler en utskiftning.

Innsamlingsaksjonen tar sikte på å hente inn i overkant av kr 14 000 000. Det mangler en del på å nå det målet, men om du vil følge med på utviklingen og bidra med gaver, kan du klikke deg inn på Landsinnsamling TVS, tilknyttet skolens websider.

Tilbake til nyhetsarkiv