Meny
Lukk
Lærerne fra Vatneli skole fulgte lærerkonferansen fra flotte lokaler I Sirdalen.
Foto: Bjørn Knutsen

Jesu undervisningsmetoder inspirerer fremdeles

Relasjonen mellom elev og lærer er det viktigste for god og effektiv læring.

– Liv Fønnebøs undervisning var inspirerende og nyttig, og budskapet hennes traff oss også personlig, forteller lærere fra Vatneli skole etter Adventistkirkens lærerkonferanse 1. – 3. februar.

Den årlige samlingen av lærere fra Adventistkirkens 12 friskoler ble i år digital. Lærerne fra Vatneli skole i Sandnes var en av gruppene blant de drøyt 120 deltakerne på konferansen. De forteller at det gikk langt bedre enn forventet å delta digitalt, selv om det ikke kan måle seg med fysiske samlinger, understreker de.

– Men det var et godt alternativ.

De roser også foredragsholderen for veldig innholdsrike forelesninger. Liv Fønnebø demonstrerte sin pedagogiske og faglige kompetanse gjennom god struktur og variasjon mellom forelesninger og gruppeoppgaver.

– Vi satte pris på hvordan vi fikk tid i gruppene til å drøfte hvordan vi kan anvende innholdet fra forelesningene i vårt daglige arbeid, sier Sindre Særheim, rektor på Vatneli skole.

– Den eneste kritiske tilbakemeldingen jeg har fått i ettertid, var at det ble litt digital «lagging» mellom gruppesamlingene og veien tilbake til plenumssamlingen, forteller en lettet Nina Myrdal etter sin første digitale lærerkonferanse. Som skolesekretær i Adventistkirken i Norge var hun ansvarlig for arrangementet.

– Jesus som modell for lærerrollen er et viktig tema på kristne skoler. Det er derfor et stort privilegium for oss som jobber på Adventistskolene i Norge, å ha en ressursperson som Liv Fønnebø i vårt kollegium, sier Myrdal.

– Liv Fønnebø er en av få som har forsket inngående på Jesu undervisningsmetodikk. Derfor kan hun dele lærdommer fra mesterlæreren Jesus med begeistring og faglig tyngde. Liv understrekte det vi egentlig vet, men alltid trenger å bli minnet om: Relasjonen mellom elev og lærer er det viktigste for god og effektiv læring. Så enkelt og så vanskelig.

Onsdag den 3. arrangerte skoleavdelingen også fagdag for norsklærerne. Tone Helene Skattør var foredragsholder på norsksamlingen.

– De siste årene og særlig de siste månedene, med fake news og propaganda, har gjort at jeg har blitt ekstra opptatt av at vi må lære elevene å bli selvstendige tenkere. De trenger å tolke verden og være kritiske på en positiv måte, så de kan skille løgn fra sannhet når de skal treffe egne valg og danne sin egen identitet, avslutter Nina Myrdal.

Hun kan for øvrig puste lettet ut etter arrangementet. Pandemien klarte derfor ikke å bryte den gode tradisjonen med lærerkonferanser for Adventistskolene.

Tilbake til nyhetsarkiv