Meny
Lukk
Arkivfoto fra en tidligere gudstjeneste i Mysen menighet.
Foto: Roger Barros/ADAMS

Jubileumsfeiring i Mysen menighet etter 40 års liv og virke

Taler, konsert og gamle venner kranset menighetens jubileum.

Den lille menigheten på 27 medlemmer som ble stiftet i Mysen 1. november 1979, har vokst og lagt på seg og fått adskillig trygghet og selvtillit med årene. Vi har feiret stort en gang tidligere også, da menigheten fylte 25. Denne gangen gjennomførte vi en enklere markering. Mye har endret seg på 40 år, mange er gått bort, men også nye medlemmer har heldigvis kommet til.

Venner
Vi var spente på om vi kunne få tak i noen av menighetens tidligere pastorer, og vi var svært glad da vi lyktes med å få vårt første lederektepar Bitten og Johnny Kaspersen til å komme. De fikk en lang reise helt fra Danmark. Ekstra hyggelig var det også da vår lengst værende menighetspastor Kåre Kaspersen med frue Ellen May, takket ja til invitasjonen. De hadde også en lang reise, og kom helt fra Lindesnes. Det ble et hjertelig gjensyn med våre gamle venner som hadde vært sterkt knyttet til vår menighet. De bodde hos undertegnede her i Mysen, og det var en stor glede for alle parter i menigheten å treffe igjen gamle venner.

Åndelig og fysisk føde
På høytidsgudstjenesten talte Victor Marley meget engasjerende. Det var både alvor og oppmuntring til oss som jubilerende menighet, men også til den enkelte. Matteson misjonsskole som alltid har noe fint på programmet, sviktet ikke denne gangen heller, men vartet opp med sang og flere musikalske innslag. Vi i vår menighet er heldige som har denne skolens elever til å støtte opp om musikklivet i kirken vår.

På ettermiddagen etter gudstjenesten vartet menigheten opp med allsidig bevertning, og vi hygget oss med flere innslag av sang og taler med mimring fra tidlige tider. Johnny Kaspersen holdt et festlig tilbakeblikk fra den første tiden, og pastor Kåre delte en tankevekkende andakt. Takk til dem begge.

Konsert
Konserten på søndag startet med to musikkinnslag av Trygve Andersen på fløyte, akkompagnert av Solveig på klaver. De åpnet og avsluttet første del av konserten med to arier fra Mendelssohn, nydelig fremført som vanlig. Deretter fulgte en ADRA-avdeling. Det ble et flott innslag av velkjente Gry Haugen som orienterte om hvordan ADRA arbeider for tiden. Informasjonen om skolearbeidet og annen bistand utfordret oss til å bidra i kollekten som ble samlet inn umiddelbart. I tillegg til hennes arbeid for ADRA er hun en dyktig sanger, og hun fremførte bl.a. «Sangen om Guds rike» av Vidar Hovden med eget akkompagnement.

Avdelingen med våre velkjente utøvere Petter Simonsen og Camilla Kverndalen på klaver var siste del av konserten. Petter har sunget mange ganger i Adventistkirken, og vi fikk igjen høre to av hans glansnumre som nesten løfter taket: «Den Hellige Stad» og «O helga natt». Takk til alle som bidro til enda en god opplevelse i Mysen Adventist-kirke.

Tilbake til nyhetsarkiv