Meny
Lukk
ADRA Norges internasjonale partnere på podiet under markeringen av 30-års jubileet i Mortensrud kirke 22. april 2023.
Foto: Atle Haugen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Jubileumssabbat for ADRA

Forkynn evangeliet, om nødvendig også med ord!

Med dette kjente sitatet fra Frans av Assisi, åpnet leder for ADRA International, Michael Krüger, sin tale ved gudstjenesten under ADRA-Norges 30-årsjubileum 22. april.

– Hvis du bekjenner en tro og hevder å stå for visse verdier, men ikke lever opp til dem, taper du folks respekt. Men det motsatte er også tilfelle: Mennesker som lever ut de verdiene de holder frem, blir lagt merke til og lyttet til.

Han minnet videre om betydningen av ADRAs verdier.

– Når ADRA Norge i dag feirer 30 år i tjeneste for de fattigste i verden, kan jeg forsikre deg om at de aldri hadde blitt det de er, om de ikke levde ut verdiene de er bygget på. Dette arbeidet er misjonsarbeid i praksis. Det er trofasthet mot det mandatet vi har fått om å tjene verden etter Jesu eksempel. Han hjalp alle, uavhengig av hvem de var og omstendighetene de var i.

Jubileumsmarkering

Sabbaten 22. april ble en festdag i Mortensrud kirke da ADRA markerte sitt 30-årsjubileum med stor festgudstjeneste og jubileumsprogram. Nærmere 500 mennesker var til stede på møtene, inkludert nesten 100 barn som hadde eget program med Nina og Jostein Myrdal.

I hovedprogrammet, som var godt organisert av Gry Haugen og Britt Celine Oldebråten fra ADRA, bidro mange musikere fra menighetene i Oslo og Østfold med innslag. Men dette var også dagen for spesielle gjester. Medarbeidere fra de landene ADRA Norge samarbeider med, var til stede i anledning et 10-dagers partnermøte som ADRA arrangerte rundt jubileet. Slik fikk vi ansikter til mange av de historiene ADRA forteller oss her i adventist.no, Adventnytt og Hjelpeaksjonsbladene.

Både musikkinnslag og forsamlingen generelt minnet oss også om at menigheten vår i Norge er i ferd med å bli virkelig multinasjonal. Innslag fra etiopiere fra Betel og filippinere fra Ulsrud menigheter markerte det.

Ukraina

Størst inntrykk på mange, gjorde nok møtet med nestlederen for ADRA Ukraina, Artem Dikhtiaruk. Han fortalte om sine personlige opplevelser da bombene begynte å falle over byen Bucha der han bor. Han sendte familien i kjelleren, men der var det ingen nettforbindelse, så han ble igjen oppe i leiligheten for å holde kontakt med ADRA-nettverket og lede arbeidet med å hjelpe. Familien var bekymret for ham og ville ha ham også i sikkerhet. Men han følte englene beskyttet nærområdet hvor han var så han kunne gjøre jobben med å koordinere arbeidet. Siden måtte han sende sin kone og mor på flukt, og de havnet i Bergen. Denne helgen var det første gang på over et år at de fikk se hverandre igjen.

Han fortalte at mens han kjempet for å få ut hjelp og samtidig beskytte seg, hadde han sett for seg at han en dag skulle kunne få komme til et møte som dette og representere takknemligheten fra folk i Ukraina ved å takke for den støtten folk i land som Norge hadde gitt dem. Han viste tydelig sin beundring for landet vårt med å kle seg i en genser prydet med NORWAY i store bokstaver foran, og var tydelig rørt da han uttrykte hva dette møtet og støtten herfra hadde betydd.

Det var også en gruppe ukrainske flyktninger til stede på møtene, og en av dem, Inna, bidro med solosang.

Hilsener

I sin jubileumshilsen til ADRA Norge senere i programmet, minnet Krüger om at ADRA Norge er en del av et globalt nettverk av søsterorganisasjoner. Han hyllet Birgit Philipsen og tidligere ledere for den innsatsen de har gjort og gjør, og understreket at Birgit og ADRA Norge blir sett opp til og lyttet til når de uttaler seg internasjonalt.

I sin hilsen tok leder av Den norske union av Adventistkirken, Victor Marley, en humoristisk vinkling for å beskrive ADRAs vekst.

– ADRA har et slagord som sier at de vil forandre verden, ett liv om gangen. På unionskontoret føles det av og til som om de vil ta over unionskontoret, en kvadratmeter av gangen.

Han applauderte imidlertid denne veksten og den innsatsen medarbeiderne i ADRA Norge gjør. Han påpekte at den store veksten er et resultat av hvordan ADRA gjennom mange års virksomhet har bygget opp tillit hos menighetene i Norge og menigheten internasjonalt, men også hos offentlige myndigheter, og andre organisasjoner. Slik har midlene ADRA Norge får inn, økt, og stadig flere mennesker kan bli hjulpet.

NORADs direktør, Bård Vegar Solhjell, kunne ikke være til stede, men sendte en videohilsen hvor han gratulerte med jubileet. Han fremhevet det viktige samarbeidet NORAD har med ADRA i å skaffe utdanning til utsatte og marginaliserte barn i verden. Fremdeles er det over 200 000 barn i verden som ikke får gå på skole. 100 000 til får lite utbytte av skolen på grunn av dårlig kvalitet på undervisning og skoleforhold. Derfor er arbeidet ADRA gjør så viktig, understrekte Solheim, som så frem til godt samarbeid videre.

Vi fikk også hilsener fra noen av partnerne i Sør-Sudan, Somalia, Mali, Niger, Etiopia og Myanmar.

Møtene denne sabbaten bidro til en verdig markering av ADRA Norges 30 år i tjeneste for verdens fattigste.

Tilbake til nyhetsarkiv