Lukk
Kakule Kisunzu fikk nasjonal fullmakt under NNDs årsmøte i Tromsø 25. mai. F.v.: Marianne Dyrud, organisasjonssekretær, DNU; Kakule Kisunzu, Mukomya Kisunzu, Tom Anglsen, leder, NND; Victor Marley, leder, DNU; Vidar Hovden, avdelingsleder, DNU.

Kakule Kisunzu fikk nasjonal fullmakt

Kakule Kisunzu ble innsatt som pastor med nasjonal fullmakt under NNDs årsmøte i Tromsø. Før distriktsleder Tom Angelsen presenterte Kakule Kisunzu for menigheten ved forbønnshandlingen ved innsettelsen, beskrev han Kakule slik:

I dag skal vi som menighet, be om Guds velsignelse over Kakule Kisunzu og hans tjeneste som pastor i Adventistkirken. Før vi ber for ham, har jeg gleden av å fortelle om Kakule. Jeg skal ikke lese fra CVen som er på 12 sider, men gi noen glimt av hans bakgrunn.

Kort om Kakule Kisunzu:

  • gift med Mukomya og har tre voksne døtre. Alle er her i dag. Safi avslutter videregående skole, og Julie og Darlene studerer sykepleie i Harstad
  • bor på Storslett, omtrent midtveis mellom Alta og Tromsø. Han har ansvar for menighetene i Alta, Kirkenes og Vadsø. Og flytter til Vadsø etter sommerferien.
  • I tillegg er han NNDs ressursperson for flerkulturelt arbeid, særlig rettet mot den den store gruppen kongolesere og andre med afrikansk bakgrunn som har kommet til Nord-Norge, gjennom å støtte menighetene i å innlemme dem i menighetsfellesskapet gjennom forkynnelse, sjelesorg og veiledning.
  • Han snakker flere språk, kiswahili, luganda, fransk, engelsk og norsk. Vi heier på ham når han snakker norsk, og jobber for at han skal bli enda bedre.

Kakule kommer fra Kongo, men grunnet ufred og krig, har han bodd i Uganda, og på Filipinene i forbindelse med studier. Før Kakule kom til Norge som kvoteflyktning i 2018, arbeidet han ved Bugema University, Adventistkirkens universitet i Uganda. Fra 2005-2018 arbeidet han som foreleser innen pedagogikk, teologi og samfunnsfag, fra 2011 også som dekan for fakultet for pedagogikk.

Når jeg forteller om Kakules utdannelse, så vet jeg at han har en ydmyk holdning til akademia og blir kanskje litt brydd. For Kakule er ikke utdanning i seg selv et mål, men utdanning gir mulighet til å tjene Gud og mennesker bedre. Han har en BA i teologi, MA in Ministry, Doctor of Ministry (2002), PhD in Development Education (2005).

Kakule ble ansatt i Adventistkirken i Norge i en prosjektstilling fra februar til juni 2023 og fast ansatt som pastor i august 2023.

I forbindelse med at han ble ansatt, spurte jeg Kakule om han hadde blitt ordinert som pastor i Uganda. Han fortalte at det var under planlegging, men ikke gjennomført grunnet uroligheter i regionen. Geriljagrupper fra Kongo gikk inn i Uganda og medførte fare for kongolesere som tidligere hadde flyktet fra Kongo, som Kakule og hans familie som da bodde i Uganda.

Vi, hans kollegaer og menighetene i Nordnorsk distrikt, setter pris på Kakule for hans engasjement, kunnskap, gode tankevekkende spørsmål, ydmykhet og ønske om å tjene Gud og mennesker. Når vi om litt ber for Kakule, vil de ansatte og menighetsmedlemmer være rundt ham og Mukomya med sine bønner.

Det er alltid fint å møtes til årsmøte i Nordnorsk distrikt. Lovsangsteamet ledet på en inspirerende måte. Foto: Fredrik Schneider / Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Tilbake til nyhetsarkiv