Meny
Lukk
Marius Jensen sammen med arbeiderne i Nordnorsk distrikt.
Foto: Anne-Siri Gustafsson/Adventist Media Exchange

Kalt til å være disipler

Nasjonal fullmakt til ny pastor.

Sabbaten 5. september ble Marius Jensen innsatt som pastor med nasjonal fullmakt under gudstjenesten i Adventistkirken i Lofoten. Gjennom fellessang, bibeltekster, forkynnelse og bønn var fokuset på vårt felles kall til å være disipler.

Victor Marley, leder for Adventistkirken Den norske union (DNU), reflekterte i talen over Guds kall til tjeneste gitt til oss alle. I menigheten er det plass til alle, alle engasjert. Videre sa han at det tidligere var forbundet med status å være pastor. Det er det ikke lenger, i hvert fall ikke i vår del av verden, og det er kanskje like greit, for i Guds rike er det slik at de som vil lede må først lære å tjene. Vi skal vise samme sinnelag som Kristus Jesus, skriver Paulus.

– Marius kan forkynne, han er flink til å undervise, men mer enn noe annet, er det kanskje hans villighet til å være en tjener, som gjør at hans arbeid er til velsignelse og at menigheten i dag anerkjenner det kallet han har sagt ja til, sa Marley.

Tom Angelsen, distriktsleder i Adventistkirkens nordnorske distrikt (NND), refererte til punkt nummer 17 i Adventistkirkens grunnleggende trospunkter, om Åndelige gaver og tjenester. Gud, ved Den Hellige Ånd, utruster mennesker til kjærlighetens tjeneste «til det beste for menigheten og menneskeheten». Videre står det:

«Noen medlemmer er kalt av Gud og utrustet av Ånden til anerkjente funksjoner i menigheten, som pastorer, evangelister og lærere som trenges spesielt for å utruste medlemmene til tjeneste, for å føre menigheten fram til åndelig modenhet, og for å fremme enhet i troen og kunnskapen om Gud.»

Marius Jensen har arbeidet som pastor i NND siden august 2016. Etter en to-års periode som pastor under opplæring med Arne-Kristian Andersen (2016/17), og Andrew Campbell og Tom Angelsen (2017/18), ble han tildelt lokal fullmakt høsten 2018. Siden da har Jensen fått mer ansvar. Han har hatt hovedansvaret for Tromsø menighet samt Kirkenes og Vadsø menigheter fram til sommeren 2020, og fra august menighetene Lofoten, Bodø og Steigen og som en del av teamet i Lofoten, Vesterålen og Harstad.

Våren 2020 vedtok unionsstyret at Marius Jensen skulle innsettes som pastor med nasjonal fullmakt. Planen var at det skulle gjøres på NNDs generalforsamling i Tromsø. Grunnet koronapandemien ble generalforsamlingen utsatt. Innsettelsen som pastor med nasjonal fullmakt ble derfor gjennomført i Lofoten med representanter for lokalmenigheten, NND og DNU.

Under forbønnshandlingen samlet hele forsamlingen seg rundt Marius for å markere at vi som fellesskap ber for ham og innsetter ham til tjeneste som pastor med nasjonal fullmakt. Linda Ness, fra Lofoten menighet, innledet forbønnen der også Reidar Olsen, pastor i Harstad, Victor Marley og Tom Angelsen ba om Guds velsignelse over Marius Jensens tjeneste.

Etter forbønnen delte Marius Jensen et vitnesbyrd:

– Jeg har så lenge jeg kan huske visst at jeg tror på Gud og ønsket å tjene ham. På Tyrifjord videregående skole ble troen mer personlig, og jeg fikk en større interesse for å bli kjent med Gud. På bibelskolen ARISE traff troen hjertet mitt. Jeg fikk virkelig øynene opp for Guds kjærlighet til meg. Jeg ønsker å dele denne kjærligheten med andre, og å dele Bibelens budskap ved å male et gudsbilde som er i tråd med slik Gud har åpenbart seg i Jesus Kristus.

Tilbake til nyhetsarkiv