Lukk
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Kan gå glipp av 250 000 kroner

Registrer barnet ditt, slik at kirken ikke taper en stor sum.

Syvendedags Adventistkirken står i fare for å gå glipp av 250 000 kroner fordi foreldre ikke har registrert sine barn som tilhørige til kirkesamfunnet. Registreringen har gått tregere enn først antatt.

OBS! Dette er ikke den samme registreringen som medlemskapet i SABU. SABU er en egen forening, og medlemskap i SABU gjelder kun der. Registreringen det nå dreier seg om, er tilhørighet til Adventistkirken.

Innmeldingen er nødvendig for å få offentlig tilskudd for barnet. Voksne er innmeldt i kirken i kraft av dåp, mens barn aktivt må meldes inn av de foresatte. Skal Adventistkirken fortsatt kunne tilby gode aktiviteter og materiell til barna, er det viktig at alle som hører til i vårt miljø, blir meldt inn.

I høringsnotatet til den nye trossamfunnsloven, skrev regjeringen følgende:

«Det er bare medlemmer som selv har meldt seg inn, eller som har blitt innmeldt av dem som har foreldreansvaret, som kan være tellende medlemmer ved søknader om registrering og beregning av tilskudd. Kravet om aktiv innmelding gjelder både voksne og barn, og er en videreføring av gjeldende rett. Barn under 15 år meldes inn av de som har foreldreansvaret.»

I begynnelsen av måneden sendte unionskontoret ut varsel om at det er nødvendig å registrere barna. Så langt har bare drøyt 50 % av de barna som faktisk har tilhørighet til Adventistkirken blitt innmeldt.

Sekretariatet i unionen sendte ut et varsel til pastorer og menighetssekretærer den 16. februar. Nå er håpet at alle aktuelle barn blir innmeldt i løpet av de nærmeste dagene.

Det er viktig at dette skjer før 1. mars i år.

Last ned nødvendige skjema her:

Registrering av barn digitalt.

Samtykke om tilhørighet fra barn 15 til 18 år digitalt.

Her er noen av fordelene med å registrere barna:

  • Bedre kommunale tilskudd lokalt til deres/din menighet, og større statstilskudd til distriktene.
  • Når dine/deres barn registreres, kan kirken sørge for gode, aldersrettede tilbud og aktiviteter for barna både sentralt og lokalt, og vil vite litt mer om hvilke behov som finnes i de lokale menighetene.
  • Vi vil sentralt få en bedre oversikt over hvor mange barn under 15 år som finnes ute i menighetene. Så med dette vil vi oppmuntre dere som foreldre til å registrere deres barn som tilhørige i Syvendedags Adventistkirken.
Tilbake til nyhetsarkiv