Meny
Lukk
Adventistkirkene holder fortsatt stengt grunnet koronapandemien.

Kirkene fortsatt stengt

Forbudet mot kulturarrangement der man møtes fysisk, gjelder fortsatt.

Adventistkirkene over hele landet vil fortsatt holde stengt grunnet koronakrisen. Regjeringen varslet 7. april at alle tiltak for å hindre koronasmitte videreføres fram til 20. april. Noen av tiltakene lettes det på fra 20. april. Det gjelder ikke gudstjenester, som faller inn under kulturarrangement.

Victor Marley, leder for Den norske union, understreker hvor viktig det er at alle følger opp myndighetenes pålegg. Dugnaden mot smitte er ikke over. Adventistkirken har en lang tradisjon for å være i fremste linje i det forebyggende helsearbeidet. Det skal vi fortsette med i kampen mot smitten.

Myndighetene sier følgende om kulturarrangement:

«Forbudet mot kultur- og idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand, vil gjelde frem til 15. juni 2020. Innen da skal det gjøres en ny vurdering. Innen 1. mai vil regjeringen ta stilling til store arrangementer i sommer.» Informasjon fra helsenorge.no. Forbudet følger av Covid-19- forskriften vedtatt 27. mars 2020.

– Vi håper og ber om at det vil være muligheter med gudstjenester tidligere enn 15. juni. Vi følger med på informasjonene fra myndighetene og åpner kirkene så snart regjeringen tillater det. En ny vurdering tas innen 6. mai, da vil vi trolig også kunne gi beskjed om sommerens arrangementer må avlyses eller ei, forteller Victor Marley.

Tidligere har distriktene og unionen besluttet at sommerens generalforsamlinger utsettes til høsten. Dette er de nye datoene:

Nordnorsk distrikt                           4.-6. september 2020

Vestnorsk distrikt                            11.-13 september 2020

Østnorsk distrikt                              18.-20. september 2020

Den norske union                            24.-27. september 2020

Tilbake til nyhetsarkiv