Meny
Lukk
Adventistskolen i Sør-Sudan er et eksempel på en av de 9000 skolene Adventistkirken driver. Denne skolen fikk hjelp gjennom 13. sabbatsofferet for fjerde kvartal 2019. Mange slike skoler vil få hjelp av offeret vi gir 10. april.
Foto: Andrew McChesney/Adventist Mission/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Kollekten den 10. april

Bli med på et gigantisk misjonsoppdrag.

Misjonsbefalingen er oppdraget Jesus ga til menigheten. Adventistkirken overalt i verden er opptatt med å gjennomføre den oppgaven. Det skjer gjennom forkynnelse av Guds nåde, tilbud om helsetjenester i 900 sykehus og klinikker, utdanning av barn og unge på over 9000 skoler, og mange andre tiltak. Adventistkirken driver en gigantisk operasjon for å oppfylle oppdraget Jesus ga i Matteus 28.

Mange av de institusjonene vi har nevnt, er rene misjonsinstitusjoner, enten det er klinikker eller skoler. De er avhengig av økonomisk støtte fra Adventistkirken internasjonalt for å kunne drive sitt arbeid.

Det er denne store dugnaden vi skal være med på 10. april. De gavene du gir den dagen, kommer til å rekke langt. Og gavene vil ha enorm betydning for de menneskene vi kan hjelpe til å bli kjent med Jesus. Heldigvis ser vi stor giverglede her i Norge til tross for pandemien. I mange andre land har pandemien hatt alvorlige økonomiske konsekvenser. Nå gjelder det at vi bidrar til å sørge for at kirkens store misjonsprosjekt drives videre.

Den 10. april innbys du til å være med å finansiere det store misjonsarbeidet adventister utfører i fellesskapet internasjonalt. Kollekten denne sabbaten går i sin helhet til det internasjonale misjonsarbeidet Adventistkirken driver. Du kan være med på å nå våre medmennesker i ditt nærmiljø og under de fjerneste himmelstrøk. Takk for at du bidrar rundhåndet til dette viktige arbeidet.

Ingen blir fattig av å gi. Sabbatsskolegaver, kollekter og innsamlinger gjør oss i stand til å nå flere. I videoen inviteres du til å være partner for Guds sak. I den snakker lederen og økonomisjefen for vårt verdensforbund om behovene og velsignelsene ved å bidra.

Mange menigheter har et flott system for givertjenesten. Her er tiende, lokalleie og gaver til misjonen satt i system. Dette fungerer selv om man ikke møter fysisk i kirken sabbat etter sabbat.

Ønske om å hjelpe andre har økt under Covid-19-pandemien. Mange trodde på nedgang i gavene, og det har skjedd i deler av verden, men ikke her i landet. Her har vi sett kreative metoder for å samle inn penger til arbeid for fattige og forfulgte. Årsaken til økningen er mye bønn, brennende engasjement og god planlegging.

Sabbaten 10. april setter vi fokus på misjon. Takk for at du vil være med. Gud velsigne deg!

Vi oppfordrer deg til å gi gjennom din lokale menighet. Søk opp menigheten på Vipps og skriv «Verdensmisjonen» i meldingsfeltet!

Tilbake til nyhetsarkiv