Meny
Lukk
Brynjar Olafsson fra Universitetet i Sørøst-Norge foreleser på planleggingsmøtet den 21. mars om hvordan Sauar friskole kan bli en mer praktisk og kreativ skole,.
Foto: Stian Landsverk

Kreativ planlegging ved Sauar friskole

Kreativitet øker elevers kognitive kompetanse i senere skoleår.

Mandag 21. mars hadde Sauar friskole planleggingsdag. En av tingene vi ønsket å se nærmere på, var hvordan vi kan bli en mer praktisk og kreativ skole. Dette er jo et element som ligger dypt i den adventistiske utdanningsfilosofien.

Vi er så heldige å ha Brynjar Olafsson som skolestyreleder ved skolen vår. Brynjar er Islending, men jobber i dag ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Han underviser og forsker ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, campus Notodden, og har nettopp levert sin doktorgrad innen pedagogikk, som satte søkelys på kreativitet.

Brynjar er opptatt av hvordan kreativitet og praktisk arbeid i barneårene er med på å øke elevers kognitive kompetanse i senere skoleår. Han foreleste om betydningen av kreativ læring i alle fag som bidrar til mer motivasjon, relevans og varig læring. Kurset hadde han kalt Undervisning for livet, og hadde på en flott måte også vevd inn adventistkirkens utdanningsprinsipper. Han skal i tiden fremover forske på Makerspace eller skaperverksteder i grunn- og videregående skole. I et skaperverksted, skaper elevene sammen med lærere og medelever, og fokus er på utforsking og problemløsning, som er viktige satsingsområder i læreplanen.

På Sauar friskole gleder vi oss til å få boltre oss i litt flere kreative prosjekter fremover, og er allerede i gang med elevbedrift, der elevene selv planlegger og lager varm skolemat til elevene på skolen.

Tilbake til nyhetsarkiv