Meny
Lukk
Gavin Anthony, distriktsleder på Island, var hovedtaler ved Leder- og inspirasjonstreffet i Nordnorsk distrikt 9.-11. september 2022.
Foto: Fredrik Schneider/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Leder- og inspirasjonstreffet i Nordnorsk distrikt 2022

Det var godt å møtes igjen.

Helgen 9-11. september var det for første gang på tre år leder- og inspirasjonstreff på Sommerfryd. Med stort og smått var vi litt over 40 personer på sabbaten, og rundt 30 som var på Sommerfryd hele helgen. Jeg er glad for alle som kom og synes at det var godt å møtes igjen.

Adam Hazel, bibelarbeider i Sortland og Harstad oppsummerer helgen.

– Noe jeg synes var fint, var muligheten til å stille spørsmål til de som er litt eldre enn meg. Jeg lærte mye av deres visdom.

Inger Martinussen fra Harstad satte også stor pris på samværet.

– Det var en taler som fikk fram adventbudskapet og som gjorde det aktuelt. Og det var fantastisk mat alle tre dagene. Det var en ren fest.

Hovedtaler på samlingen var Gavin Anthony, distriktsleder på Island. Anthony underviste entusiastisk om vårt kall som Jesu disipler til å reflektere Jesus, og utfordret oss til å leve på en slik at måte at andre får en større forståelse av hvem Gud er.

Flere av oss som var tilstede synes at vi etter bibelstudiet forsto mer av bakgrunnen for studieheftet vi bruker i sabbatsskolen dette kvartalet. Anthony skrev studieheftet «I smeltedigelen med Kristus», og det ble første gang utgitt i 2007, og så på nytt i år.

Han omtalte studieheftet som sin åndelige selvbiografi. Studietheftet ble skrevet med bakgrunn i egne erfaringer med lidelse og prøvelser, både i eget liv og gjennom å lytte til andre menneskers opplevelser og erfaringer. Bibeltekstene og tankene han deler i studieheftet har gitt ham styrke til å møte det som har vært vanskelig, og ut ifra tilbakemeldingene Anthony fikk på Sommerfryd er det mange som har blitt beriket av bibelsamtalene dette kvartalet.

I slutten av august gikk Willy Hugstmyr ut av formell tjeneste i Adventistkirken. Han har arbeidet som litteraturevangelist, leder for litteraturavdelingen i tidligere Vestnordisk union, pastor, distriktsleder i Nordnorsk distrikt og til slutt som pastor i aktiv penjsonstjeneste. I fellesskap takket vi Willy for tjenesten han har gjort. Hugstmyr har gjennom mange år hatt et stort engasjement for Hjelpeaksjonen, og han minnet oss om hvordan vi gjennom den kan være til hjelp for mange.

På Leder- og inspirasjonstreffet opplevde vi at menigheten er et sted med mangfold. Dette ble godt illustrert i teppet som henger i møtesalen. Gerd Hugstmyr har laget dette teppet, og hun fortalte om hvordan hun så på teppet som en illustrasjon på menigheten. Alle kvadratene er ulike, det eneste de har til felles er et rødfarget kvadrat. Vi er ulike, tanker og meninger brytes i møte med hverandre, men Kristus samler oss.

Sommerfryd leirsted dannet en god og hyggelig ramme rundt samlingen, og da Liv og Vinjar Fønnebø hadde ansvar for maten var alle måltidene en sammenhengende fest. Det var godt å møtes igjen.

Tilbake til nyhetsarkiv