Lukk
Styreleder Chester Clark III er takknemlig for måten Gud ledet LifeStyleTV til Hagegården utenfor Arvika i Sverige.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

LifeStyleTVs styre takker Gud

Flyttingen av LifeStyleTV ble mer krevende enn antatt.

Styret for LifeStyleTV takker Gud for måten han har ledet på i prosessen med flyttingen av driften fra Skåne i Syd-Sverige til Hagegården utenfor Arvika. LifeStyleTVs internasjonale styre møttes på Hagegården fredag 28. februar 2020.

Claus Nybo påpekte i årsberetningen for 2019 at flyttingen av driften var en betydelig mer krevende operasjon enn man hadde sett for seg. Dette dreier seg både om det å komme i orden i det nye bygget på Hagegården og den innsatsen som var nødvendig for å klargjøre eiendommene i sør for salg. Nå er alle eiendommene utenfor Malmö solgt for gode priser.

Styret er klar på at flyttingen til Arvika har vært et riktig trekk som har satt LifeStyleTV i stand til å møte framtiden på en god måte.

Nybo påpeker at flytteprosessen har resultert i færre nye produksjoner enn ønskelig. Det har ikke vært mulig med den svært knappe staben. Nå er stasjonen klar til å produsere nye programmer på en regelmessig basis.

Jeg er helt sikker på at Gud har en plan for oss her på Hagegården.

Kostnadsnivået på driften av den nye eiendommen er bare marginalt høyere enn driften av eiendommene i sør, til tross for at stasjonens nye eiendom har et betydelig større areal.

Styreleder Chester Clark III, fra USA påpeker at kostnadsnivået på den nye eiendommen var en av begrunnelsene for å beslutte flyttingen fra Skåne.

Siden høsten 2019 har LifeStyleTV avsluttet sendingene på satellitt og sender nå kun over internett. Dette er en endring som har skjedd etter en prosess på flere år. Å styrke distribusjonen gjennom internett er en strategisk beslutning for å nå potensielle seere i mange byområder der det ikke er tillatt med parabolantenner.

Styret uttrykte også takk til Den norske union for månedlig støtte i mange år samt de mange donorer som har gjort det mulig å dele adventbudskapet gjennom TV i Skandinavia.

Nila Teale er regnskapsfører og la fram regnskapet for 2019. Det viser at TV-stasjonen fremdeles er helt avhengig av regelmessig støtte fra seere.

Teale har sett de økonomiske utfordringene stasjonen har hatt gjennom årene. Hun deler følgende erfaring: «Igjen og igjen har jeg sett hvordan Gud har ledet. Jeg er helt sikker på at Gud har en plan for oss her på Hagegården, og jeg tror fullt og helt at Gud vil sørge for oss.»

Tilbake til nyhetsarkiv