Meny
Lukk
Kartet i World Watch List 2021 fra organisasjonen Åpne Dører, viser de 50 landende i verden der det er vanskeligst å leve som kristen.
Foto: Åpne Dører

Må aldri bli likegyldige til trosforfølgelse

For å leve godt sammen er vi avhengige av retten til å tro, og dele vår tro.

– Vi må aldri bli likegyldige vitner til forfølgelse av troende. Det sa utviklingsminister Dag Inge Ulstein da Åpne Dører presenterte den årlige undersøkelsen som viser hvordan kristne blir forfulgt rundt i verden.

De fem landene som topper listen over de femti landene i verden der det er farligst å være kristen, er: Nord Korea, Afghanistan, Somalia, Libya og Pakistan.

En glemt urett.

– Hver dag blir 13 kristne drept for sin tro. Det er nesten 400 hver måned, forklarte Ole Petter Erlandsen, faglig leder i Åpne Dører, i sin oppsummering av innholdet i årets utgave av World Watch List.

309 millioner kristne lever i områder med svært høy eller ekstremt høy grad av forfølgelse. I Asia gjelder dette to av fem kristne.

– Forfølgelse av kristne er en av de store, glemte urettene i verden, sa Erlandsen.

World Watch List – også kalt Forfølgelseslisten – er Åpne Dørers kartlegging av omfanget av kristenforfølgelsen i verden. Listen ble første gang offentliggjort i 1993 og er siden publisert i en årlig oppdatert utgave. Forfølgelse av kristne er en viktig indikator på hvordan det står til med trosfriheten for alle troende.

Rapporten skal være et redskap som hjelper og utfordrer resten av verden til handling for å hjelpe og støtte de mange millioner av forfulgte kristne.

Pandemien har gjort det vanskeligere.

Årets rapport viser til flere markante trender i utviklingen. Den første er at pandemien har forsterket problemene for trosminoriteter i mange deler av verden. Det er oftest lokale ledere som diskriminerer trosminoriteter i utdeling av nødhjelp.

Covid-19 har legitimert overvåkning av minoriteter i totalitære stater.

Voldelige islamister i Afrika utnytter Covid-19, der bander terroriserer lokalbefolkningen. Antall drap på kristne i Afrika har økt med 45 % på ett år. Det utgjør 4 321 drepte.

I sin respons på rapporten minnet utviklingsministeren om at trosfriheten, sammen med ytringsfrihet og forsamlingsfrihet, er en av bærebjelkene i et samfunn.

– For å leve godt sammen er vi helt avhengige av retten til å tro og til å dele det vi tror på, sa ministeren.

Professor Janne Haaland Matlary trakk en historisk linje i sin respons til rapporten.

– Kristne i alle kirkesamfunn forfølges mer nå enn på mange århundre, sa hun.

Hun håpet at dette året vil bringe større oppmerksomhet om forfølgelsen av kristne rundt om på kloden.

Hele rapporten hos Open Doors.

Tilbake til nyhetsarkiv