Lukk
Foto: Petter Vetne

MC-entusiast døpt i Grenland

Motorsykkelmiljø inviterer til menighetsmiljø.

Knut Sukkestad har vært ivrig med i en gruppe MC-interesserte adventister i en årrekke, og han ble ganske snart også opptatt av det de sto for og som de praktiserte på en så tillitvekkende måte i fellesskapet de hadde på turer og arrangementer.

Han ble gift med en av dem, Solveig Haugnes, og kom etter hvert fram til at hans tro på Jesus var sterk og viktig, så han bestemte seg for å bli døpt i den lokale menigheten der han har fått sin tro bekreftet og der han har funnet et fast åndelig hjem.

Mange i MC-gruppen var til stede og deltok med sang og video-fremvisning under dåpsgudstjenesten der Knut også avla et personlig vitnesbyrd om sin åndelige reise. Knuts dåp viste oss hvordan Gud kan benytte uortodokse midler for å nå fram til menneskehjerter. Den tjener også som en oppmuntring til oss om å utnytte alle gudgitte anledninger til å være Herrens ambassadører og sendebud.

Guds signing til Knut og til alle Gud brukte for å nå fram til ham!

Tilbake til nyhetsarkiv