Meny
Lukk
Kristin Stordal fra Frelsesarmeen underviste under ØNDs ledertreff på Halvorsbøle 17.-19. september 2021.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Med Jesu kjærlighet til alle

ØNDs ledertreff 2021.

Kristin Stordal

Hovedtaler for Østnorsk distrikt i år var Kristin Stordal fra Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling. Hun bidro med åpningsmøtet fredag kveld og møtet under sabbatsskoletiden, samt ett av ettermiddagsmøtene sabbats ettermiddag.

Det var smått uvanlig å stille med hovedtaler fra et annet kirkesamfunn enn vårt eget, men med et tema som «Med Jesu kjærlighet til alle», kunne man føle seg trygg på at Stordal var kvalifisert til oppgaven.

Selv hadde hun lang fartstid som diakon i Frelsesarmeen, og åpnet friskt med å fortelle oss at diakoni ikke er for de spesielt interesserte, men for alle. I velferdsstaten Norge er det uhyggelig mange som faller utenfor ethvert omsorgsnettverk. For eksempel, annenhver dag tar et ungt menneske sitt eget liv. Og det kan bokstavelig talt gå både år og dag før flyktninger og innvandrere får norske venner.

Bibelen har mye å si om betydningen av gjestfrihet, og i den forbindelse snakket Stordalen varmt om kjøkkenbordet.

– Kjøkkenbordet er et veldig viktig kjærlighetsvåpen. Det er et alter vi trenger å gjenopprette. Der skal dype samtaler om livet deles, og bønner bes.

Mange synes det er vanskelig å vite hva Gud kaller dem til. I Frelsesarmeen har de samtaleprosesser som gjør det enklere å avgjøre om den ideen du har er en «god ide eller Guds ide». De kaller det trosbasert tilrettelegging. Trosperspektivet, Bibel og troshistorien er kjernen (midten) i slike samtaler.

– Man snakker om et problem, så belyser men det med midten. Slik kan man legge til rette for at det får rom, og finne ut hva som er Guds ide.

Hun la også vekt på såkalte «kairoserfaringer». Kairos er et gresk ord som angir spesielle øyeblikk i tiden. William Booth fikk et kairosøyeblikk en gang han var på vei hjem fra et teltmøte. Han tok turen gjennom slummen, og kjente at Gud kalte ham til å gjøre noe for dem. Fordi han fulgte kallet er resten historie. Når man får slike øyeblikk må man våge å gå ut i vannet.

I det diakonale arbeidet kan man aldri tillate seg å gi opp et menneske. I tråd med Jesu undervisning om å tilgi sytti ganger sju ganger, er det et bærende prinsipp å ikke gi opp noen. Vi representerer Jesus, og de vi kommer i berøring med vil forstå og oppleve Jesu kjærlighet gjennom vår måte å være på. På den måten vil man i diakonien opptre helhetlig overfor mennesker. Da forkynner man evangeliet gjennom sin kjærlighet, og sosialt og evangelisk arbeid går sammen uten at vi tenker på det.

Det gode liv

Det andre hovedtemaet på årets ledertreff var «Det gode liv». De som husker «Lohne-serien», vil være kjent med konseptet. Boken Trygge spor var en samling av de talene som Alf Lohne holdt på sine offentlige virksomheter. Det ble også laget en traktatserie basert på Trygge spor. I tillegg ble det laget lysbilder med tilhørende lydbåndopptak av Lohne som leste opp sine manus. Det var et lett anvendelig materiale som alle kunne benytte seg av til bibelundervisning eller små kampanjer i hjemmene.

Både lyd og bilder til dette materialet er blitt gammelt og utdatert, så folk har etterspurt noe nytt og moderne som oppfølger til suksesskonseptet til Lohne. Norsk Bibelinstitutt (NBI) trenger dessuten et nytt sannhetskurs og noen nye traktater, så tiden er moden til å sette sammen en ny evangeliseringspakke.

«Det gode liv» er navnet på den nye evangeliseringspakken. I likhet med Lohne-serien, er dette et sett med ulike ressurser som kan benyttes hver for seg eller i kombinasjon med andre ressurser. Det er først og fremst snakk om et sannhetsmateriale som utgis i bokform. På samme måte som før, vil dette deles opp i traktater, og NBI vil også benytte dette til et brevkurs. I stedet for lysbilder og lydbåndopptak, blir det en serie med ferdiginnspilte videoopptak. På den måten kan man ta med seg en PC og spille av møtene i små eller større sammenhenger.

Men dersom noen ønsker å lage tradisjonelle møter, finnes det manuskripter som en taler kan bruke i kombinasjon med ferdiglagede og tilpassede PowerPoint-presentasjoner som bruker moderne bilder og illustrasjoner.

NBI og misjonsavdelingen planlegger en landsdekkende innhøstningskampanje om et år. Da er det meningen at dette materialet skal brukes av lokale menigheter i hele landet til offentlige møteserier. Fram til da må de menigheter som ønsker å være med på dette, bruke tiden på å øke kontaktflaten, vinne nye venner, stimulere interessen og pirre nysgjerrigheten, slik at folk er motiverte og interesserte i å delta om et år.

Kjell Aune, leder for NBI, har vært pådriver og arkitekt for dette materialet. Som mangeårig evangelist vet han at utfallet av møteseriene avhenger av den innsats som legges ned i forberedelsene, og de planer som legges for effektiv oppfølging etterpå. Med karakteristisk praktisk tilnærming avsluttet han sitt innlegg.

Dersom dette skal lykkes må vi begynne nå. Om vi ikke gjør noe, vil det ikke skje noe.

Det er utarbeidet et årshjul som skal hjelpe menighetene å planlegge skritt for skritt hva de skal gjøre hele året fram mot innhøstningskampanjen. Årshjulet og veieleder finner du her. Møteserien, som rimeligvis får navnet Det gode liv, blir høydepunktet på en bevisst, planlagt prosess som begynner allerede nå.

Tilbake til nyhetsarkiv