Meny
Lukk
Ingar Rekstad mottok «Det Kongelige Selskap for Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste» 2. desember 2021.
Foto: Grethe Trolsrud Johansen

Medalje for lang og tro tjeneste

Ingen elev glemmer Ingar.

På slutten av Rosendal skoles julekonsert 2. desember, ble Ingar Rekstad både glad og overrasket da han ble tildelt «Det Kongelige Selskap for Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste».

Ingar har jobbet på Rosendal i 43 år, de første 11 årene som rektor.

Rosendal skole startet opp i den gamle bestyrerboligen til Mjøndalen Cellulose i 1978. I starten var Ingar både rektor, lærer, vaktmester og mye mer. Skolen startet opp uten tilskudd fra staten og noen foreldre tenkte at de kanskje måtte spe på lønna til Ingar ved at de vekslet på å smøre matpakke til han.

Etter et par år startet vi ungdomsskole i kirka vår i Hokksund. Da pendlet vi mellom barnetrinnet i Mjøndalen og ungdomstrinnet i Hokksund. For å kunne samle alle elevene på et sted, hadde vi etter hvert skole i noen litt godt brukte Moelven-brakker fra Tofte Cellulose. I 1991 ble det slutt på brakketilværelsen og en helt ny og flott skole stod klar til bruk.

Det er ikke få elever vi har hatt alle disse årene, og ingen av dem glemmer Ingar.

Han har vært en fantastisk lærer, tålmodig, hatt interessante andakter, flink til å forklare selv det vanskeligste mattestykke og aldri redd for å bruke litt humor. Mange elever husker vitsene til

Ingar med stor glede – selv om de kanskje der og da syntes vitsene var litt tørre.

Ingar har også vært en utrolig koselig kollega å jobbe sammen med. Han er flink til å lytte, er interessert i alle, har alltid godt humør og har masse omsorg for alle rundt seg.

Ingar er absolutt å regne som Rosendal skoles 7. far i huset.

Tilbake til nyhetsarkiv