Meny
Lukk
Harald Bunes bidro ved midnattsgudstjenesten med å lese tekster fra Bibelen.
Foto: Atle Haugen

Midnattsgudstjeneste i Hole kirke

Lovsang og bønn innledet det nye året.

For fjerde gang gikk noen av oss fra Tyrifjord menighet sammen med noen fra menighetsrådet i Hole kirke, om å arrangere en enkel midnattsgudstjeneste i kirken nyttårsaften. Det hele avslutter med at vi ønsker hverandre godt nyttår utenfor kirken med lys i hendene, lovsang og bønn. Fra vår menighet bidro Atle Haugen med talen, Gry Haugen med sang, og Harald Bunes leste bibeltekst. Dette har blitt et velkomment innslag i bygda, og samler en pen gruppe deltagere fra begge menighetene. En fin måte å møte det nye året på.

Tilbake til nyhetsarkiv