Meny
Lukk

Moderne slaveri

Covid-19 har skapt tøffere tider.

Koronapandemien har gjort livet vanskeligere for mange mennesker som fra før var i en sårbar situasjon, i Norge – og i de landene der ADRA jobber.

I verden i dag lever og arbeider 40 millioner mennesker i situasjoner som beskrives som moderne slaveri. Årsakene er ofte fattigdom, det kan være krig, og korrupsjon og samfunnsstrukturer som ikke henger på greip. I Noen sammenhenger kan grensene mellom anstendig arbeid og utnytting kan være hårfine og vanskelig for de som dette ikke rammer, å skjelne.

Covid-19 har skapt tøffere tider. Risikoen er at moderne slaveri øker. Kriminelle kan utnytte restriksjoner. Det ulovlige kan gå enda mer under jorda.

I Norge er innvandrere med lite norskkunnskaper – i en risikosone på flere enn ett område. Fri rettshjelp er viktig. Norskopplæring der det også undervises om rettigheter – er en nøkkel.

Hva er slaveri i dag?
Kjennetegnene for når mennesker utsettes for utnyttelse eller tvang, er at mennesker kontrolleres gjennom trusler, vold og krenkelser. De tør ikke, og er ikke frie til å forlate situasjonen.
Gjeldsslaveri – gjør at mennesker mister kontroll over egen situasjon. Barn eller voksne som tvinges Tvungen krigstjeneste for voksen eller barn.
Tvangstjenester – der noen blir tvunget til å tigge, selge narkotika eller begå kriminalitet for at andre skal tjene på det.
Organtyveri – Det kan være at du blir lokket eller frarøvet dine organer eller kroppsdeler til bruk i ulovlig organhandel eller transplantasjon.

71 % av menneskene som lever i tvangsarbeid, er kvinner. 1 av 4 er barn. Når det gjelder tvangsekteskap, barneekteskap – er 99 % av ofrene for dette kvinner eller jenter.

Djama og Nyaluak
Djama bor i Niger. Familien hennes hadde bestemt bryllupsdato med en godt voksen mann. Men takket være bevisstgjøring og at utdanning ble løftet opp i lokalmiljøet, slapp hun unna ekteskap i så ung alder. Nå fikk lærerne utdanning, og det ble bygget ny skole. Barndommen kunne fortsette – og hun kunne være tryggere.

Nyaluak fra Sør-Sudan er 13 år. Hun lever også i en kultur der jenter må giftes bort tidlig. Dette skjer oftest for å redde familiens økonomi, for inntektene fra kuene er betydelig. Familien har vært på flukt fra krigen i flere år, så hun har nettopp kommet tilbake til skolen etter år med ustabilitet. Aller helst vil hun gå på skolen. Framtiden og drømmene er på skolen.

Moderne slaveri er forbudt
Moderne slaveri er forbudt i alle land. Men det skjer i ulike former – overalt. Norge er et destinasjonsland hvor det finnes etterspørsel etter billig arbeidskraft eller seksuelle tjenester. Noen ganger bestilles disse tjenestene digitalt. Sånn frarøves – barndom og ungdom. Oftest for jenter, men også for gutter som misbrukes.

Hva kan du gjøre – og hvordan kan du gjenkjenne moderne slaveri?
Fatter du mistanke, eller er du bekymret for noen du snakker med, skal du si fra. Søk råd. Det er mange ulike instanser og organisasjoner som jobber med dette i Norge – sjekk nettsiden menneskertilsalgs.no som gir en oversikt.

Du kan også bruke forbrukermakten din. Virker det for billig – er det kanskje for billig.   Du kan lett kjøpe varer som er merket for miljø og fair trade. Alle kan ta tydelig avstand fra pornografi eller seksualisering av mindreårige – ta avstand fra at kroppen blir et objekt.

Rettferdighet
ADRA jobber mot fattigdom og for at flere barn og ungdommer skal få gå på skole. Barn skal lære noe på skolen, de skal få et livsgrunnlag, et yrke. Da må kvaliteten og kapasiteten i skolene der vi jobber bedres. Vi ønsker å tjene mennesker så alle kan få de mulighetene som Gud ønsker. Noen ganger kan veien virke lang. 

Arbeidet for utdanning  – ER  også å arbeid mot moderne slaveri.

Å arbeide for rettferdighet, omsorg og kjærlighet – ER arbeid mot moderne slaveri.

Frihetens Gud,

Noen blant oss mennesker leverer varer og tjenester

under tvang og uten lønn å leve av.

De krenkes mens andre forgriper seg på deres kropp.

Under slit i gruver og på fabrikker

Går de glipp av skolegang og likeverdig behandling

Jesus du ga deg selv for alle

Gi oss nåde så vi åpner blikket

Og gjør vår del for en mer rettferdig verden

Du som løser bånd

La alle mennesker få sin rett!

(Tekst bønn www.globaluke.no)

GLOBAL UKE er ei uke der kirkene i Norge i regi av Norges kristne råd sammen setter fokus på moderne slaveri. Se mer om dette, og finn ressurser på http://www.globaluke.no

Tilbake til nyhetsarkiv