Meny
Lukk
Foto: Leif Olaf Monsen

Møllebakken skole er 70 år

Verdifokusert skole i rivende utvikling.

Koronatiden har lært oss å være fleksible og å sette pris på goder som tidligere ble regnet som selvsagte. Høsten startet lovende: Skolehverdagen var nesten normal, og vi hadde gode planer for julemåneden. I Bergen er det en lang tradisjon for at skolen har ansvar for en julegudstjeneste første sabbat i desember, og tidlig i november startet intense forberedelser til julemusikalen, «Ære være Gud i det høyeste». Siden 2021 også er et jubileumsår, var opprinnelig plan at skolejubileet skulle markeres denne desember-sabbaten med enkel servering etter gudstjenesten.

Men pandemien er ikke over, i desember kom begrensninger – igjen. Rekordmange testet positivt i Bergen, og høyt smittetrykk og restriksjoner gjorde det umulig å gjennomføre julemusikalen som planlagt. Det var et skikkelig antiklimaks, men vi er blitt flinke til å tilpasse oss. Det blir ikke en fullgod erstatning, men alle forberedelser er ikke forgjeves: En filmet versjon av julemusikalen blir tilgjengelig den siste helgen før julaften.

Midt i en pandemi har lovprisingen «Ære være Gud» en dobbel betydning for oss på Møllebakken. Skolen er 70 år, og det har vært tiår både i motgang og medgang, for drift av en kristen friskole vil alltid by på noen ekstra utfordringer. Men gjennom alt som har skjedd, har vi opplevd Guds nærvær. Vi vil vi derfor gjerne si en dobbel takk til vår himmelske Far. Takk for julens evige budskap, og takk for alle velsignelser vi opplever på skolen.

Kort om skolens historie

Over alt hvor det er adventister er det skoler …

Her i Bergen har vi feiret både 50- og 60-årsjubileet med festgudstjeneste og påfølgende tilstelning i skolen og kirkens lokaler. Nå er skolen 70 år, fremdeles er det kanskje ikke en veldig imponerende alder, men tatt i betraktning av at friskoleloven først kom i 1970, var det likevel en modig gjeng idealister som ønsket en menighetsskole i Bergen. Skoleforeningen startet arbeidet i 1945, og skoledrift ble satt i gang i 1951.

Fram til 1971 hadde menigheten kirke og skole i Sigurdsgate i Bergen sentrum. Skolelokalene var ingen luksustilværelse verken for elever eller lærere: De var trange og mørke, lekeplassen en gatestump, og nærmeste nabo var en syltetøy- og dropsfabrikk (en stadig fristelse for alle slikkmunner). Men enkle, og etter dagens målestokk, til dels primitive arbeidsforhold, kan også være en utfordring som stimulerer det sosiale miljøet. Mange tidligere elever og ansatte husker fremdeles et miljø og en atmosfære som de satte pris på.

Adventistkirken Bergen har alltid vært kjennetegnet av dugnadsånd og pågangsmot, og i flere tiår hadde menigheten et klart mål: Ny kirke på Kronstadhøyden. Etter år med innsamlingsaksjoner, var det en stor begivenhet da menigheten i 1971 kunne flytte inn i et nytt gudshus. Skolen flyttet etter, og levde noen år på dispensasjon i kirkens underetasje. Kirken hadde vært et stort økonomisk løft for menigheten, men i 1974 var banklån nedbetalt, og et nytt, viktig vedtak ble fattet: Et skolebygg skulle reises på tomten ved siden av kirken. Det betydde nye innsamlinger og mange dugnadstimer. Men i 1976 var skolen endelig innflytningsklar i nye, trivelige lokaler.

Også i senere har tid og energi vært brukt på vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen: I 1997 fikk skolen et nytt, kjærkomment tilbygg. Mer nylig har det vært investert i nytt ventilasjonsanlegg, nye gulvbelegg, nytt skolekjøkken, nye møbler på klasserom og oppussing av elevtoalett. Noen malingsstrøk i korridorer og klasserom, samt nye lekeapparater for de yngste elevene, gjør også underverk for den generelle trivselen. (NB! Mye av det sistnevnte arbeidet blir gjort av positive foreldre.) Det siste tiåret har skolen også investert mye i elektronisk utstyr på klasserommene og til elevene.

Akkurat nå gleder vi oss til en liten utvidelse av skolens areal. Den gamle vaktmesterboligen skal bygges om til skolebruk. Første etasje blir et godt sted å være for SFO-barna, – kanskje også for musikkundervisning, fellesandakter og diverse andre aktiviteter som krever litt gulvplass. I underetasjen blir det et møterom og noen ekstra, høyst tiltrengte arbeidsplasser for lærerne.

Arbeidet utendørs er godt i gang, kanskje kan vi flytte inn i nye lokaler en gang på vårparten.

For skolen var det en viktig endring 1. august 2008. Da vi skiftet vi navn fra Adventkirkens grunnskole til Møllebakken skole. Navneendringen skyldes blant annet påvirkning fra andre SDA-skoler: I adventistsammenheng er det vanlig med skolenavn som har lokal tilknytning: Nå har også vi dette, siden skolen ligger like i nærheten av Møllendal. Møllebakken er et konstruert navn, men skolen har nærhet til Møhlenpris bydel i Bergen («Møllaren»), og ligger et steinkast fra Møllendalsveien. Da kan man med litt godvilje tenke seg at høyden ovenfor disse bydelene godt kan kalles Møllebakken (Rent teknisk ligger skolen på Kronstad, men det fins allerede en offentlig skole like i nærheten som har dette navnet.) Dermed ble Møllebakken et, om enn et konstruert, så naturlig valg.

Friskoledrift vil alltid være en «risikosport», og gjennom disse 70 årene har det vært både oppturer og nedturer. Siden 1950-tallet har det skjedd store forandringer i samfunnet, og selvfølgelig har det skjedd markerte endringer også på vår lille skole. Den startet som en barneskole for en liten gruppe adventistbarn. Fremdeles er vi en liten, fådelt skole, men i løpet av et halvt århundre er vi blitt en 1-10 skole, og elevtallet er tredoblet. I dag driver vi heller ikke bare skole for menighetens egne barn, vi er blitt en internasjonal skole der elevflokken har ulik bakgrunn både mht. religion og nasjonalitet. Vi er glade for mangfoldet, og skolen vektlegger arbeidet med å oppdra elevene til å vise respekt og toleranse overfor alle.

Skolen har imidlertid ingen målsetting om å være verdinøytral. I 2020 ble ny læreplan for grunnskolen innført, og i den forbindelse fikk adventistskolene godkjent egne lærerplaner og læreplantillegg. Så, i dag som for rundt 70 år siden, er utgangspunktet for arbeidet fremdeles det samme: Vi ønsker å drive en kristen skole. For øyeblikket er det optimismen som rår. Takk til foreldre som stoler på oss og sender barna til Møllebakken. Skolen er fullbooket med lang venteliste for neste skoleår, og vi er glade for muligheten til å kunne å formidle verdien av et personlig vennskap med Jesus Kristus.

«Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i» (Lukas 2:14).

Tilbake til nyhetsarkiv