Meny
Lukk
Anita Hagler, daglig leder ved Mosserødhjemmet, kan puste lettet ut etter at statsstøtten til Jødisk bo- og seniorsenter og Mosserødhjemmet formelt ble vedtatt under budsjettbehandlingen i Stortinget onsdag 14. desember.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Mosserødhjemmet beholder statstilskuddet

I budsjettavtalen ble et foreslått kutt reversert.

Onsdag 14. desember vedtok Stortinget statsbudsjettets kapitler som angår helse og omsorg. Da ble det formelt klart at Jødisk bo- og seniorsenter i Oslo og Mosserødhjemmet i Sandefjord beholder statstilskuddet på samme nivå som tidligere år.

Endelig kan Anita Hagler, daglig leder ved Mosserødhjemmet, trekke et lettelsens sukk. Statstilskuddet betyr at de kommunene som sender Adventister til institusjonen får en rabatt på 60 % av prisen for et opphold. Siden 1996 har denne ordningen vært en del av statsbudsjettet.

«Formålet med bevilgningen er å bidra til drift av Mosserødhjemmet drevet av Syvendedags Adventistkirken og Jødisk bo- og seniorsenter, og derigjennom stimulere til at kommuner velger å kjøpe plasser ved disse institusjonene», heter det i statsbudsjettet.

– Uten dette tilskuddet ville ikke kommunene som kjøper plasser ved hjemmet, få den samme rabatten, og det ville blitt veldig mye vanskeligere for adventister fra forskjellige deler av landet å få innvilget opphold ved institusjonen, sier Hagler.

– Denne rabattordningen er en vinn-vinn-situasjon for mange parter, sier hun.

Da Regjeringen la fram Statsbudsjettet var forslaget at bevilgningen til de to institusjonene skulle reduseres med om lag 3 millioner kroner, ned fra 9 millioner de senere årene. I tillegg ble det varslet at Regjeringen ønsket å avvikle hele ordningen i løpet av tre år.

Ervin Kohn er forstander for Det mosaiske trossamfund. Han er svært fornøyd med at bevilgningen til de to institusjonene er på plass og takknemlig for at Sosialistisk Venstreparti sørget for dette.

– Dersom Regjeringens plan om å avvikle statstilskuddet over tre år hadde blitt vedtatt, ville det vært et eksistensielt problem for Jødisk bo- og seniorsenter, sier Kohn, som påpeker at Regjeringen har et særlig ansvar for å ivareta behovene til etniske og religiøse minoriteter.

Budsjettavtalen mellom Sosialistisk Venstreparti og regjeringspartiene medførte at støtten ble opprettholdt i budsjettet Stortinget vedtok onsdag 14. desember.

Mosserødhjemmet og Jødisk bo- og seniorsenter tilbyr spesialtilpassede tjenester som møter de særlige behovene eldre fra de to religiøse minoritetene har.

Institusjonssjef Veronica Zysman ved Jødisk bo- og seniorsenter, er svært takknemlig for at onsdagens vedtak sikrer videre drift samt oppfyller forpliktelsene Norge har i henhold til Terezin Deklarasjonen.

Jødisk bo- og seniorsenter har 6 sykehjemsplasser og 16 aldershjemsplasser og ble etablert i 1988.

Mosserødhjemmet, som eies av Syvendedags Adventistkirken, har 58 sykehjemsplasser og ble etablert i 1982.

Tilbake til nyhetsarkiv