Meny
Lukk
Foto: ZU_09/iStock

Nasjonalt tilbud om digital sabbatsskole

Jesaja var en profet for sin tid, men også for vår tid.

Her er oversikten over det nasjonale tilbudet om digital sabbatsskole resten av sabbatene i 1. kvartal. Det er viktig å notere seg at den samme Zoom-linken benyttes hver sabbat.

Temaet for sabbatsskolen i første kvartal 2021 er Jesajas bok. Det er en bok i Bibelen som er elsket og mye brukt. Faste uttrykk i språket vårt er hentet fra denne bibelboken, her er noen eksempler:

  • Ta himmel og jord til vitne
  • Ulven og lammet beiter sammen
  • Som et lam til slakterbenken

Det mest kjente sitatet fra Jesajas bok er kanskje fredsvisjonen som er blitt hugget i stein i et monument utenfor FN-bygningen: De skal smi sverdene om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folket skal ikke løfte sverd mot folk, ikke lenger læres opp til krig (Jesaja 2:4). Jesajas bok har også inspirert mange kristne sanger: Når du synger salmen Hellig, Hellig, Hellig, er det som et ekko av Jesaja 6:3, «De ropte til hverandre, ‘Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorden er full av hans herlighet.’» Tekster fra boken leses ofte i adventstiden, til jul og i påsken. Tekstene brukes også i bryllup og begravelser.

Jesaja var en profet for sin tid, men fordi budskapet hans også er universelt er det også et budskap for oss, for deg og meg. Hva er det som gjør at denne bibelboken har så stor appell og berører oss? I januar til mars skal vi bli bedre kjent med og lære av Jesajas domsforkynnelse, bilder av Jesus og håpet om en ny og bedre verden.

 

Dato Tema Leder
9. januar Lederkrise Tor Tjeransen
16. januar Når verden faller fra hverandre Claes Lundstrøm
23. januar Den tunge måten Tom Angelsen
30. januar Fredsfyrsten Øyvind Gjengstø
6. februar Å leke Gud Tom Angelsen
13. februar Assyrernes nederlag Nina Myrdal
20. februar Trøst mitt folk Geir Fossum
27. februar Å tjene og frelse Geir Fossum
6. mars Gjør det utenkelige Tom Angelsen
13. mars Kjærlighetens kamp Geir Fossum
20. mars Slektenes håp Nina Myrdal
27. mars Jorden født på ny Nina Myrdal

Zoom-link: https://us02web.zoom.us/j/82018766934

Det er viktig å notere seg at den samme Zoom-linken benyttes hver sabbat.

Tilbake til nyhetsarkiv