Meny
Lukk
Problemløsere og Barnas Sone er tittelen på to nye brevkurs for barn og unge fra Norsk Bibelinstitutt.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

NBI med to nye kurs for barn

Norsk Bibelinstitutt utvider kurstilbudet for unge.

Norsk Bibelinstitutt (NBI) har nettopp lansert to nye kurs for barn og unge. Problemløsere er navnet på et kurs for barn mellom 8-14 år. Barnas Sone kalles et kurs for aldersgruppen 10-14 år.

– Det er fantastisk at NBI har utviklet dette, sier Harald Giesebrecht i SABU, Syvendedags Adventistkirkens barne- og ungdomsforening. Han sier at kursene er glimrende til bruk både i grupper, i familien eller til selvstudium.

Problemløsere er et kurs på seks leksjoner som hovedsakelig dreier seg om mellommenneskelige relasjoner fra et kristent perspektiv. Den første kursdelen har tittelen «Deg på ditt beste» og hjelper barn og unge å bygge en god selvfølelse. I en tid der massiv reklame kan gi barn urealistiske forventninger til seg selv, er dette viktig.

Neste kursdel gir verdifulle innspill til å bygge gode familierelasjoner. De øvrige temaene i kurset er: Venner, skole, sorg og Gud. Alle disse temaene er aktuelle i barn og unges hverdag.

Kurset Barnas Sone består av 14 kursdeler som vil gi kursdeltakerne en god forståelse av det sentrale i Bibelens undervisning. I kurset kommer man blant annet inn på tema som skapelsen, syndefallet og kampen mellom godt og ondt, Jesus og hva det han gjorde betyr, Den hellige ånd.

Kurset aktualiserer det Bibelen lærer på en glimrende måte. Dette kurset vil være midt i blinken for å gi barn og unge en systematisk undervisning i Bibelens lære. Alle kursdelene kommer med oppgaver og svarark som bidrar til både å repetere stoffet og sikre at eleven har forstått innholdet. Svararket gir også oppmuntring til personlig refleksjon.

Når besvarelsen på et kurs er sendt inn til Norsk Bibelinstitutt, vil besvarelsen bli rettet, og eleven får besvarelsen i retur sammen med neste kursbrev.

Norsk Bibelinstitutt har lang erfaring med fjernundervisning i bibelske tema og tilbyr en rekke livsstilskurs og bibelkurs.

Tilbake til nyhetsarkiv