Lukk
Kakule Kisunzu er ansatt i Adventistkirkens Nordnorske distrikt fra 1. februar 2023 for å styrke tilbudet til sine kongolesiske medlemmer.
Foto: Privat

Ny ansatt i Nordnorsk distrikt

Nordnorsk distrikt styrker tilbudet til sine kongolesiske medlemmer.

Kakule Kisunzu har blitt ansatt i en 50 % prosjektstilling med seks måneders varighet i Nordnorsk distrikt (NND), med oppstart 1. februar 2023. Han vil ha følgende oppgaver:

  • Besøke menigheter i NND med kongolesiske adventister samt deres nettverk, og for å støtte menighetene i arbeidet de gjør for å innlemme dem i menighetene.
  • Forkynnelse
  • Sjelesorg og veiledning, enten ved besøk eller kontakt via telefon, sosiale medier, m.m.

Kisunzu er godt kvalifisert til oppgaven. Han kom til Norge i 2018 og bor i Storslett, Troms, og er medlem i Tromsø menighet. Kisunzu snakker kiswahili (som de fleste fra Kongo snakker), fransk, engelsk og godt norsk, og snakker/forstår noen andre afrikanske språk. Før han kom til Norge som FN-kvoteflyktning arbeidet han som foreleser og administrator ved Bugema University, adventistuniversitetet i Uganda. Kisunzu har en bachelorgrad i teologi, MA i Ministry, en Doctor of Ministry-grad og doktorgrad i utdannelse.

Kisunzus tjeneste vil bli til velsignelse, og han vil være en stor ressurs for Adventistkirken i Nordnorge – og i landet ellers.

Tilbake til nyhetsarkiv