Meny
Lukk
Mange hjalp til med å fylle lastebilen som skal til Litauen.
Foto: Terje Solberg

Ny hjelpesending til Litauen

Vennskapsevangelisme.

Vi er en liten gruppe i Mjøndalen menighet som i en årrekke har drevet med hjelpesendinger til våre trossøsken i Litauen. Flere trailere har hvert år rullet ut fra vårt lager i Mjøndalen, fullastet med alt man kan tenke seg fra norske husholdninger og gjenbruksstasjoner.

Litauiske trailere kommer til Norge med last, og istedenfor å kjøre med tom trailer hjem igjen, er de villige til å ta med vår forsendelse tilbake for en redusert pris. Et av våre medlemmer, Monica Jakobsen som er født og oppvokst i Litauen, er vår primus motor og med mange kontakter i hjemlandet. Hun er til stor hjelp i vårt arbeid. Våre forsendelser blir sendt til forskjellige pastorer/depoter, hvor menighetsmedlemmer og andre i nærområdet kan komme og få gratis det de trenger av alle de materielle ting vi har sendt. Dette skaper nye kontakter for menighetene og er det vi kaller vennskapsevangelisme i praksis.

Vår siste forsendelse gikk fra Mjøndalen den 11. sept. med en 15 meter lang trailer som ble fylt helt opp (7 – 8 tonn). Turen med traileren tar 2 dager, og med Guds velsignelse med på veien, har forsendelsene våre alltid kommet fram. Nå er lageret vårt tomt, og klart til å ta imot flere ting for en ny forsendelse om noen måneder.

Tilbake til nyhetsarkiv