Meny
Lukk
Nina Myrdal blir rektor ved Tyrifjord videregående skole fra skoleåret 2023/24.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Ny rektor ved Tyrifjord videregående skole om et år

Styrkår Dramstad avløses etter 22 år som rektor.

Nina Myrdal blir ny rektor ved Tyrifjord videregående skole (TVS) fra skoleåret 2023/24. Det ble bestemt i skolestyrets møte tirsdag 14. juni.

Skolestyrets formann, Tore Molstad Andresen, sier at valg av ny rektor for skolen har vært en sak styret har arbeidet med i lang tid. Rektorstillingen er en åremålsstilling, og nåværende rektor, Styrkår Dramstad, har hatt stillingen i 22 år når han avløses sommeren 2023.

Åremålsperioden ved Adventistkirkens videregående skole er på fem år. Styrkår Dramstad har ledet skolen gjennom fire åremålsperioder, og han har tatt skolen gjennom mange utviklinger både i samfunnet generelt og trossamfunnet som eier skolen.

Før Dramstads fjerde åremålsperiode utløp ved slutten av skoleåret 2020/21, foretok styret en åremålsevaluering, slik det skal gjøres ved slutten av hvert åremål. Styret ønsket da å forlenge Dramstads periode som rektor med to år, mens man i løpet av perioden arbeidet med å finne en ny rektor for skolen.

Sommeren 2021 valgte Den norske union et nytt styre med Tore Molstad Andresen som leder. Det nye styret satte i gang et arbeid med å meisle ut en strategi for skolen samt begynne arbeidet med å finne en leder som kunne gjennomføre strategien.

Nå er lederspørsmålet avklart i god tid før skiftet faktisk skjer.

Unionens leder, Victor Marley, forklarer at styret ønsket å gjennomføre søket etter ny rektor tidlig.

– Styret gikk bredt ut i søket etter ny rektor, og man antok at det kunne være nødvendig med et år for en ny kandidat å være på plass på Tyrifjord.

Nå blir ikke det noen utfordring. Nina Myrdal, som tar over stafettpinnen fra Styrkår Dramstad sommeren 2023, bor bare en drøy kilometer fra skolen. Hun har vært avdelingsleder for skole og sabbatsskole i Den norske union siden 2010. Før det var hun rektor ved Østmarka skole, grunnskolen adventistkirkene i Osloregionen driver.

Tilbake til nyhetsarkiv