Meny
Lukk
René og Sara Havstein utenfor Nidelven skole der René tok over som rektor 1. september.
Foto: Rene Havstein

Nye rektorer

En rektor har betydning både for både elever, foreldre, ansatte og eiermenigheten.

To av Adventistkirkens grunnskoler har fått nye rektorer i høst. Ved Østmarka skole i Oslo begynte Kjetil Myklebust som rektor 1. august. Ved Nidelven skole i Trondheim tok René Havstein over som rektor 1. september.

Kjetil Myklebust begynte som rektor for Østmarka skole 1. august.

Kjetil har lang erfaring som rektor både på to adventistskoler og på en offentlig skole. René er ny som rektor på en grunnskole, men har tidligere ledererfaring som rektor på Mattesonsskolen. De har til felles at de brenner for utdanning og spesielt på adventistskolene. Kjetil er opptatt av verdilæring og ser fram til å jobbe med Østmarka skoles verdiprogram og perioder med fokus på forskjellige verdier. I høsthalvåret skal 91 elever ledet av lærerne, jobbe med verdiene tjeneste, empati og fellesskap. René ser fram til å bidra til læringsglede for sine 44 elever.

Kjetil takket ja til jobben som rektor på Østmarka skole cirka et halvt år før han begynte i jobben. Han har derfor hatt tid til å forberede seg på rollen, mens René fikk en henvendelse om å søke på jobben i begynnelsen av juli. Han og forloveden Sara, hadde egentlig helt andre planer for inneværende skoleår, men opplevde henvendelsen der begge fikk et jobbtilbud, som et kall. De takket derfor ja til utfordringen, men kunne ikke komme fra skolestart, fordi de giftet seg i august.

Det er spennende med rektorbytte på mange måter. Hvem som leder en skole, er av betydning både for elever, foreldre, ansatte og den lokale menigheten eventuelt menighetene som skolen er tilknyttet. Ett av styremedlemmene på Nidelven skole sa: «Rektorer vokser ikke akkurat på trær.» Det hadde han selvfølgelig helt rett i. Nettopp kanskje av den grunn, var ny rektor et bønnetema for mange både på Østmarka og Nidelven skole. Kjetil og René oppleves derfor begge som et bønnesvar.

Når noen kommer, går andre. Hanna Norheim har vært rektor på Østmarka skole i ti år. Armina Catargiu har vært rektor på Nidelven skole i seks år. Ved skoleavslutningsprogrammene på begge skolene, ble det sagt mange gode ord om den store og gode innsatsen til disse flotte personene. Selv om de har sluttet som rektorer, har de begge et ønske om å bidra til adventistutdanning framover.

Tilbake til nyhetsarkiv