Meny
Lukk
Norsk Bokforlag AS endres til Foreningen Norsk Bokforlag.
Foto: Widar Ursett

Nytt evangeliserings- og mediasenter

Effektivisering for evangelisering.

Adventistkirken arbeider med å omdanne Norsk Bokforlag fra aksjeselskap til en forening under Den norske union.

Etter flere år med tap ønsker unionsstyret en nedskalering av forlagsvirksomheten. Antall utgivelser vil reduseres, særlig de med høy økonomisk risiko. Forlagets primære funksjon vil være å understøtte unionens misjon og totale virksomhet. Idet Terje Dahl har begynt som økonomisjef i Den svenske union, er Kjell Aune bedt om å lede arbeidet med Foreningen Norsk Bokforlag, ved siden av oppgaven som leder for Norsk Bibelinstitutt.

Norsk Bibelinstitutt går bra, men trenger å videreutvikle kurstilbudet, spesielt tilbudet online. Vi ønsker å se mer bruk av video og webinarer. Reimar Vetne, bosatt i Danmark, vil på halv tid og på freelance basis, hjelpe til med kursutvikling og markedsføring på sosiale medier og nett. Han vil også være en ressurs for unionen på andre felter, med kursing internt og eksternt, hjelpe til med en ny markedsføringsstrategi, samt bidra med inspirerende artikkelstoff. Reimar har yrkeserfaring som underviser i teologi, og har jobbet med digital markedsføring.

Hope Channel stanset sine sendinger TV Visjon Norge i sommer. LifestyleTV har gått over til kun strømming. Følgelig har antall seere gått drastisk ned, og det er viktigere enn noen gang å markedsføre seg.

Denne nye situasjonen tilsier behov for nærmere samarbeid på tvers av avdelingene. Unionen har vedtatt å opprette et evangeliserings- og media senter (EMS) som vil koordinere virksomheten til Norsk Bokforlag, Norsk Bibelinstitutt og Hope Channel. Ressurssenteret vil også sortere under Styret for EMS. Styret vil ledes av vår nye misjonsleder Tor Tjeransen, og vil planlegge produksjoner og utgivelser ved forlaget, brevskolen og Hope Channel. Hovedfokuset blir å lage ressurser for evangelisering. Vi vil også legge en felles strategi for annonsering. Arbeidskraften i avdelingene vil i større grad enn før være til felles nytte. Håpet er at vi vil se større synergieffekt med hensyn til prosjekter, ekspertise og arbeidskraft.

Alle inviteres til å være med å be for denne omorganiseringen og omstillingsprosessen. Be om at det vil styrke det evangeliserende arbeidet og fremme Guds sak. Det er viktig at vi alle fortsetter å kjøpe litteraturen som utgis ved forlaget, anbefale og selv ta kurs ved NBI, og gjøre kjent programtilbudene på Hope Channels nettside. Takk for din støtte og forbønn.

Tilbake til nyhetsarkiv