Meny
Lukk
Hannah Onde har hatt mange seere av sine matlagingsvideoer under koronakrisen.
Foto: Delfred Onde.

Online kurs i vegetarisk matlaging

Hannah og Delfred Onde har arrangert online matlagingskurs de siste månedene. De har sendt oss denne rapporten.

Vi publiserer den engelske orginalteksten først. Norsk oversettelse kommer lenger ned.

Hi! We hope that all of you are doing well and keeping yourself safe in this time of crisis that we’re all facing today. We are project coordinators of the Adventist SENTER (Community Centre Ministry) here in Oslo. The Adventist SENTER projects and ministries were flourishing when it started before the lockdown. Our cooking classes at the Adventist SENTER was in the right track with our plans of enhancing it further. But when the pandemic came which led to the lockdown, the Adventist SENTER was temporarily put on hold due to the restrictions that the Norwegian Health authorities are implementing.

But through the leadings of the Holy Spirit and together with ADVENTIST SENTER core leaders we thought of continuing some of the projects online. My husband and I are doing cooking classes through Facebook live. We didn’t know how it will turn out since we don’t have the professional media apparatus to do it. Yes, we also did cooking classes at the Centre of Influence of Estonia which we previously served as missionaries and we had one time 70 people  coming and only 10 – 15 are Adventist. But we have not done it yet live through the social media. So it’s our first time.

So with the use of only our phone camera, we proceeded anyway. Just in our simple home kitchen with me cooking and Del on the camera. We were a bit apprehensive. But the next day we had 200 views! So we decided to continue doing it every other Saturday night. And until this very day we are still cooking online through FB live. The most views we’ve had was 256 and it’s still climbing every week.

Of course we don’t have 100 people watching it live on the exact scheduled time. But after a few hours or the next few days, people are watching the replay uploaded video in Facebook. The most attendees we’ve had in Herrebadet in our cooking classes before the lockdown was around 30 but online we’ve had 256. It’s because people can just watch it at the comfort of their homes and they can even watch it later on if they’re busy on the scheduled online cooking classes. That’s the advantage of social media ministry. And then we’ve improved it, by posting the ingredients a few days in advance so our viewers could cook along with us if they want to. Moreover, we post photos of the finished product after the live streaming.  This is based from viewers suggestion.

So I would say, this pandemic has opened a lot of new opportunities for my family to minister in this uncertain times. And by the way, a good number of our viewers are our non-believers and friends from the Norwegian Language Course. So, God is working amazingly amid this crisis.

If there’s a will, there’s a way!

Galatians 6:9 says: “Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.”

You can watch our online cooking classes/videos at Adventistkirken Betel Facebook Page. Just click like and you will receive notifications and updates as to when is the next online cooking class.

 

Hannah & Delfred Onde

Adventist SENTER
Project Coordinators

Norsk versjon

Hei! Vi håper at det går bra med dere alle og at dere holder dere trygg i denne krisetiden som vi alle står overfor i dag. Vi er prosjektkoordinatorer for Adventist SENTER (Community Center Ministry) her i Oslo. Prosjektene og tjenesten fungerte fin da det startet før nedstengningen. Våre matlagingskurs på Adventist SENTER var på rett vei med planene våre om å forbedre det ytterligere.

Men da pandemien og nedstengingen kom, ble Adventist SENTER midlertidig satt på vent på grunn av begrensningene som norske helsemyndigheter iverksatte. Men ved Den hellige ånds ledelse og sammen med ledere i Adventist SENTER planla vi å fortsette noen av prosjektene på nettet.

Min mann og jeg holder på med matlagingskurs via Facebook live. Vi visste ikke hvordan det ville fungere, siden vi ikke har noe profesjonelt utstyr til å gjøre det. Vi drev, riktig nok, matlagingskurs i Estland Center of Influence, der vi tidligere har gjort tjeneste som misjonærer, og vi hadde en gang 70 mennesker som kom, og bare 10 – 15 var adventister.

Men vi har ikke hatt kokekurs på sosiale medier. Så dette er vår første erfaring med det. Så med bruk av bare telefonkameraet vårt, satte vi igang. På kjøkkenet hjemme laget jeg maten og forklarte, mens mannen min, Del, filmet. Vi var litt bekymret. Men dagen etter at vi la ut første program, hadde vi 200 visninger! Så vi bestemte oss for å fortsette å gjøre det annenhver lørdag kveld. Og helt til i dag har vi fortsatt med vegetarisk matlagingskurs på nettet gjennom Facebook live.

På det meste har vi hatt var 256 visninger, og antallet øker for hver uke. Vi har selvfølgelig ikke 100 mennesker som ser det live på den nøyaktige planlagte tiden. Men etter noen timer eller de neste dagene, ser folk den opplastede videoen på Facebook.

De høyeste antall deltakerne vi har hatt på matlagingskursene i Herrebadet før nedstengingen var rundt 30, men online har vi altså hatt 256. Det er fordi folk kan se på det hjemme i ro og mak, og de kan til og med se på det senere hvis de er opptatt på det planlagte tidspunktet. Det er den store fordelen med sosiale medier.

Etter hvert har vi forbedret kurset ved å legge ut listen med ingrediensene noen dager i forveien, slik at seerne våre kan lage mat sammen med oss om de vil. Dessuten legger vi ut bilder av det ferdige produktet etter direktesending. Disse forbedringene har vi gjort etter forslag fra seerne. Så jeg vil si at denne pandemien har åpnet mange nye muligheter for familien min til å nå ut i disse usikre tider. Og forresten, en god del av seerne våre er ikke-troende og venner fra språkkurset. Så Gud virker mektig midt i denne krisen.

Der det er en vilje, er det også en vei.

I Gal 6,9 leser vi: «La oss ikke bli trette av å gjøre godt, for til riktig tid vil vi høste en høst hvis vi ikke gir opp.»

Du kan se våre online matlagingskurs / videoer på Adventistkirken Betel Facebook-side. Bare klikk på så vil du motta varsler og oppdateringer om når neste matlagingsklasse er.

Hannah & Delfred Onde

Tilbake til nyhetsarkiv