Lukk
Ordfører Siri Blichfeldt Dyrland i Midt-Telemark kommune (i midten), sammen med to andre representanter fra kommunen på besøk på Sauar friskole.
Foto: Patricia Lundström Landsverk

Ordføreren i Midt-Telemark på besøk i «Galaxy»

De som ikke er kristne kommenterer som regel oftest.

Det begynte med en telefon fra ordfører Siri Blichfeldt Dyrland i Midt-Telemark kommune, til rektor Wenche Landsverk på Sauar Friskole. Hvilke fritidstilbud hadde ungdommene på skolen, ville hun vite. Wenche kunne da fortelle at så godt som alle i ungdomsskolen kommer til ungdomsklubben «Galaxy».

Dette ble ordføreren interessert i, og ville gjerne komme på besøk. Og det gjorde hun sammen med to andre fra kommunens kulturavdeling. Det ble et hyggelig besøk.

«Galaxy» ble startet av Loyd Landsverk i 2015. I dag er det Patricia Lundström Landsverk som har lederansvaret. Klubben samles annenhver uke til lek, aktiviteter og snacks, før hoveddelen som er andakt eller bibelstudium.

Hele kvelden er gjerne fokusert rundt et tema. Da ordføreren kom på besøk, var temaet «Å gå på vannet». Som intro til Jesus-fortellingen, tok Patricia med seg ungdommene inn på et mørkt rom og spilte av en lydfil av storm på havet. Hun sprutet også en vanndusj på dem, for virkelig å gi dem en følelse av hva disiplene opplevde.

Da Jesus kom gående, ville Peter også prøve. For å illustrere dette, lot Patricia elevene forsøke å gå på egg som står i kartongen. Går man forsiktig knuser de ikke. Det minnet dem om Peters første usikre skritt på vannet. Fokuset videre i fortellingen handlet om å ha blikket på Jesus. Noe de fikk illustrert i en ball-lek etterpå, hvor det gjaldt å holde fokus.

Kommunerepresentantene sa seg veldig fornøyde med det de fikk se. De spurte også om de fikk med de som ikke er kristne på dette. Til det svarte Patricia at det er klart lett å komme når vennene deres er der. Men hun la også vekt på at de la opp til en avslappet og trygg atmosfære som ungene nok merker når de kommer for å sjekke opplegget. Hun forteller også at det oftest er de «ikke kristne» som kommenterer etterpå: at dette trengte jeg å høre i kveld, eller det er så viktig for meg å komme på Galaxy.

– For meg er det viktig at ungdommene har en slik plass å komme til, sier hun.

Det er et trygt, avslappet og morsomt sted å være der ungdommene kan lære mer om Jesus og ordentlig bli kjent med ham.

– Jeg ser om og om igjen hvor viktig det er for ungdommene og møtes slik, avslutter Landsverk.

Tilbake til nyhetsarkiv