Meny
Lukk
Skal personvalgene til årets generalforsamling skje ved elektronisk avstemning? Det spørsmålet må delegatene ta stilling til i disse dager.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Personvalg ved elektronisk avstemning

Hvordan håndterer vi personvalgene i koronatider?

avgjørelsene som skulle vært fattet på generalforsamlingene som skulle vært gjennomført i mai og juni?

I disse dager har de delegerte til unionens og distriktenes generalforsamlinger fått tilsendt et spørsmål til votering. For alle de fire generalforsamlingene er spørsmålet som stilles, i hovedsak likelydende:

  • Støtter du at avstemningen over personforslagene fra ØNDs valgnemnd som er kunngjort i Adventnytt 04 2020 og på adventist.no, kan gjennomføres ved en elektronisk anonym avstemning, eller ved en anonym avstemning på en alternativ måte for de som ikke kan bruke linken? – JA / NEI

Svaret gis gjennom et system fra Questback som sørger for at stemmegivningen ikke kan knyttes til hverken navn eller IP-adresse.

Dette er skjermbildet delegatene til Østnorsk distrikts generalforsamling får se når de skal avgi stemme om de vil godkjenne elektronisk avstemning ved personvalget i år. Foto: Skjermdump.

Ingen av de fire organisasjonsleddene som skulle avviklet generalforsamlinger i mai og juni har bestemmelser i vedtektene om hva som skal skje dersom det ikke er mulig å avholde generalforsamling til fastsatt tid. Styrene har generalforsamlings myndighet mellom generalforsamlingene, men det er selvsagt krevende å fatte beslutninger om hvordan man skal gå fram når vedtektene ikke gir veiledning.

Styrene besluttet å spørre delegatene om det var i orden å gjennomføre personvalgene elektronisk. Det er dette spørsmålet de delegerte til generalforsamlingene skal ta stilling til.

I henhold til vedtektene for alle de fire enhetene skal valgnemndene legge fram forslagene til embetsvalgte i god tid før generalforsamlingene. Disse forslagene har vært publisert både på Adventistkirkens nettsider og i Adventnytt.

Vanligvis blir disse innstillingene vedtatt.

Delegatene som blir tilskrevet med lenke til å avgi sin stemme, har fått en frist til 31. mai med å avgi sin stemme. Dersom elektronisk stemmegivning ikke er mulig, vil det være mulig å avgi stemme i brevs form.

Responsen på den utsendte forespørselen har vært svært god. Av delegatene til unionens generalforsamling har ca 75 % avgitt sin stemme til nå.

Resultatet av avstemningene vil kunngjøres så snart som mulig etter at stemmefristen har utløpt.

For å sikre størst mulig deltakelse er Questback-systemet satt opp slik at det automatisk sender en purring til delegater som ikke har stemt inne en viss tid. Informasjon om hvem det blir purret på, er ikke tilgjengelig for administrasjonen i unionen eller distriktene.

Tilbake til nyhetsarkiv