Lukk
Hver kursdeltaker fikk en mappe med informasjon, tips, og en tilhørende sjokoladebit.
Foto: Widar Ursett/ADAMS

Praktisk kurs for sabbatsskolelærere

Adventistkirken er viden kjent for sin sabbatsskole, der menighetene over hele kloden møtes en time før gudstjenesten for å studere Bibelen sammen.

Dette har gjentatt seg ukentlig siden midten av 1800-tallet. Deltakere kjøper studiemateriell eller henter det ned fra Internett, og møter til samtaler og dypdykk i alt som kan relateres til Bibelen. Nye temaer introduseres kvartalsvis, slik at det er fire temaer i året, fordelt på 13 uker hver seg. Dette bidrar til at bibelkunnskapen blant Adventister er sterk.

De som skal være lærere for sabbatsskoleklassene kan likevel tidvis oppleve idetørke og dalende inspirasjon hvis de ikke får nødvendig oppfølging og relevant undervisningsmateriell. Derfor har kirkens sentralledelse valgt inn en person til å være en ressurs og bidragsyter på undervisningssiden. For tiden er det Nina Myrdal som innehar den stillingen.

Myrdal, som holder fire-fem kurs i året for lokalmenigheter, var i Strømmen den 15. Mai for å holde et slikt kurs for en rekke lokale sabbatsskoleledere.

Med sin lærerbakgrunn kunne hun fortelle at alt går så mye lettere dersom sabbatsskolelæreren kunne ha noen oppvarmingsøvelser i klassen før selve studiet. Selv hadde hun hengt opp en serie bilder i kirken som kursdeltakerne skulle gå rundt å titte på. Deretter skulle de bli stående ved det bildet som talte mest til dem. Til slutt fortalte alle hvorfor de hadde valgt nettopp sitt bilde.

En stor del av kurset var «hands on» og svært praktisk. Ikke uten grunn, ifølge Myrdal.

– Jeg synes det er veldig fint å varme opp før man går i gang med bibelstudiet og stille noen ufarlige spørsmål, for da blir folk ofte mer med etter hvert.

Myrdal hadde med seg en bunke med hjelpemateriell som alle fikk bla i og se på, og som det gikk an å kjøpe. Og hun delte enkle råd som

  • Det er ofte lettere å få flere til å delta hvis gruppen sitter i ring
  • Det er viktig å ha mange spørsmål på lur
  • Gode spørsmål får fram refleksjoner og svar

De fleste av oss leser mye på skjerm. Det blir gjerne raske bevegelser og skumlesing. I sabbatsskolen forstår vi fort at det samme ikke fungerer så godt når vi leser Bibelen.

– Du må lese Bibelen i slow motion, for det er stor litteratur.

Slow motion og tid til refleksjoner krever en metodisk tilnærming til bibelstudiet. Myrdal nevnte fire slike metoder: tematiske, biografiske, eksegese, kontekstuelle. Den metoden Myrdal la mest vekt på denne kvelden var kontekstualisering.

For å illustrere denne metoden, tok hun oss med i et studium av Matteus 6:9-13. Det er der Jesus lærer disiplene å be Fadervår.

Punktvis gikk dette ut på å slå fast hva bønnen faktisk sier. Deretter gjennomfører man en analyse av hva de enkelte delene av bønnen betyr i vår egen sammenheng. Hva betyr det egentlig å be: «Gi oss i dag vårt daglige brød!»? Siden vi har mat i overflod betyr denne bønnen sannsynligvis noe annet for oss enn den gjorde for fattige kristne i det først århundre.

Dette var første del av et kurs som avsluttes onsdag 22. mai i Adventistkirken Strømmen. Vil du vite mer om sabbatsskolen eller gjøre avtale om kurs i din lokalmenighet, kan du kontakte Nina Myrdal her.

Tilbake til nyhetsarkiv