Meny
Lukk
Årets avgangselever ved Tyrifjord videregående fikk sine vel fortjente vitnemål på St. Hansaften.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Råd til avgangselevene: Finn ditt «hvorfor»

– Viktigere enn å vite hva du driver med, er å vite hva som driver deg, sa Øystein Eriksen Søreide i sin tale til avgangselevene ved Tyrifjord videregående skole. Hans ambisjon for talen, var at elevene skulle huske et enkelt ord, nemlig «hvorfor».

– Er du på jakt etter mening med livet, må du begynne med hvorfor, sa bydelsdirektøren i Grorud bydel i Oslo til avgangselevene som satt pyntet på de første radene i skolens aula. Og Søreide lovte å gi dem verktøy til hjelp i letingen etter den enkeltes «hvorfor».

I en tid der mye forandrer seg fort, kan det være vanskelig å få klarhet i hva meningen med livet er. Søreide understreket den raske endringen ved å nevne en analyse fra World Economic Forum, som sier at flere enn seks av ti som begynner i skolen til høsten, vil ha en jobb som ikke finnes i dag.

– Dere kommer sikkert til å ha forskjellige karrierer i livet, så hva du driver med i livet, kan endre seg mange ganger. Men det som driver deg, kan være et fast og stabilt holdepunkt, minnet taleren om.

Han la ikke skjul på at talen var sterkt inspirert av Simon Sineks bok «Start with Why». Sinek kom til et punkt i livet der jobben ikke lenger ga mening, fordi han ikke lenger kunne si hvorfor han holdt på med det han gjorde. Da oppdaget Sinek at han trivdes best med å inspirere andre. Det var dette han ville bruke livet på.

Sinek snakker om den gylne sirkel. Han bruker en modell med tre sirkler utenfor hverandre. Den ytterste sirkelen representerer spørsmålet «hva». Den neste sirkelen representerer «hvordan», og den innerste sirkelen står for spørsmålet «hvorfor». Alle kan fortelle hva de gjør og hvordan de gjør det, men alt for få har klart for seg hvorfor de holder på med det de gjør. Sineks påstand er at alle bør begynne med å definere sitt «hvorfor».

Søreides anbefaling til avgangselevene var å bruke spørsmålet «hvorfor» til å gi livet retning. – Det er et godt verktøy når du skal ta viktige valg. Han minnet om at et livsmål vil gi mening i livet, man blir mer fornøyd og bedre rustet til å takle motgang.

– Husk at hva som driver deg, er mye viktigere enn hva du driver med, sa Øystein Eriksen Søreide, bydelsdirektør i Grorud, da han talte til avgangselevene ved Tyrifjord videregående skole. Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Søreide ville ikke fortelle elevene hva deres «hvorfor» skal være, men han var tydelig på retningen ungdommene burde lete i for å finne sitt «hvorfor».

– Retningen du skal søke i, går utover mot andre, ikke innover mot deg selv.

Søreide minnet om at Jesus hadde et viktig poeng i vår søken etter mening med livet, og siterte Lukas 10,27. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.»

– Det handler ikke om deg selv, men om relasjoner til andre, påpekte Søreide.

Han måtte erkjenne at Vår Herre har mange dårlige ambassadører. Mennesker som ikke er opptatt av å ta vare på skaperverket, utjevne forskjeller, fremme menneskerettigheter eller bekjempe urettferdighet.

– Mange er mer opptatt av å ha en kappe som skinner, enn å gi en kappe som varmer, til sin neste.

Søreide konkluderte med å lese fra profeten Jesaja kapittel 58, en av tekstene han liker best i Bibelen.

– Det er en favoritt fordi meningen, og kanskje lykken, ikke finnes i å fokusere på oss selv, men på hva vi skal gjøre for andre.

«Nei, slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker, at du deler ditt brød med dem som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne. Da skal ditt lys bryte fram som når dagen gryr»… (Jes 58,6–8 NO78)

– I jakten på ditt «hvorfor»: Se ut, og se rundt deg. Det vil gjøre deg til et sterkere og bedre menneske, og ditt «hvorfor» vi vare lengre.

– Husk at hva som driver deg, er mye viktigere enn hva du driver med.

Tilbake til nyhetsarkiv