Meny
Lukk
ADRA deltok onsdag, sammen med flere organisasjoner, paraplyorganisasjoner, politiske partier og ungdomspartier, i en markering foran stortinget der det var stilt opp mange tomme skolepulter for å synliggjøre konsekvensene av et slikt budsjettkutt i de fattigste landene.
Foto: Gry Haugen

Regjeringen setter sårbare grupper opp mot hverandre

Én dag med penger fra gass og olje, er nok til et helt år med flyktninger i Norge.

Regjeringen i Norge har i forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslått et kutt i bistand på 4 milliarder. Pengene er tenkt å skulle finansiere flyktningtiltak i Norge.

ADRA deltok onsdag, sammen med flere organisasjoner, paraplyorganisasjoner, politiske partier og ungdomspartier, i en markering foran stortinget der det var stilt opp mange tomme skolepulter for å synliggjøre konsekvensene av et slikt budsjettkutt i de fattigste landene. Det tydelige budskapet lød: «Nei til bistandskutt» og «Bare én dag med penger fra gass og olje er nok til et helt år med flyktninger».

Representanten fra AUF var ikke imponert.

– Dette må være siste gangen vi setter sårbare grupper opp mot hverandre på denne måten.

Tidligere utviklingsminister Dag Inge Ulstein var i sin tale tydelig på at dette ikke er tiden for å kutte i utdanning og arbeid for menneskerettigheter.

– Det som i disse dager gjør andre fattigere, gjør Norge rikere. Norge trenger mer enn noen gang et raust bistandsbudsjett, ikke et budsjett som raseres.

Kommentarene og uttalelsene fra organisasjonene beskriver hva som vil skje dersom Norge gjør alvor av å kutte 4 milliarder fra bistandsbudsjettet. Birgit Philipsen fra ADRA Norge deler bekymringene. I en tid hvor barn skal tilbake til skolen etter pandemien, og hvor krigen i Ukraina stopper utdanning for mange barn, tror hun absolutt ikke et bistandskutt er veien å gå.

– Matmangel og høye matvarepriser medfører et enda sterkere press på barn som ikke får gå på skolen og lære.

Elidon Bardhi, programsjef i ADRA Norge, treffer spikeren på hodet.

– I grunnen handler dette om en kamp for rettferdighet.

Det mulige budsjettkuttet, vil påvirke livene til de fattigste av de fattige. Det er realiteten. Flere barn vil miste mulighet til skolegang og flere familier vil miste tilbud om helsetjenester og lide av mangel på matsikkerhet.

I et brev som ble sendt til statsminister Jonas Gahr Støre allerede i mars, fremholdt ledere fra flere organisasjoner hvordan de alvorlige ringvirkningene av den pågående krigen i Ukraina er alvorlig for verdens fattige på flere felt. Pandemien har synligjort de ekstreme ulikhetene innad i land og mellom land. Pandemien har ført flere ut i ekstrem fattigdom. Økningene i drivstoff- og matpriser forsterker forskjellene. Dette forverrer den humanitære situasjonen i land som sliter tungt, land som Myanmar og Etiopia. Vi håper derfor at penger til Ukraina, innsats i nabolandene og ukrainske flyktninger i Norge kan legges på toppen av det eksisterende bistandsbudsjettet som en egen krisepakke.

Tilbake til nyhetsarkiv