Meny
Lukk
Adventistkirkens avdelingsleder for skole, Nina Myrdal er kritisk til argumentet myndighetene bruker om at friskolene bidrar til mindre mangfold og utarmer den offentlige skolen. Hun mener det er en karikatur av friskolene.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Regjeringen villeder om privatskoler

Adventistkirkens skoleleder er opprørt.

– Regjeringen villeder i fremstillingen av privatskolenes betydning for enhetsskolen. Det er ganske provoserende.

Kraftsalven kommer fra Nina Myrdal, leder for Adventistkirkens skoleavdeling. Hun har mange års erfaring som rektor og har ansvar for oppfølging og koordinering av driften av de 11 grunnskolene og den ene videregående skolen Adventistkirken eier.

Det er i et debattinnlegg publisert i Vårt Land, at Myrdal uttrykker sin frustrasjon.

Begrepsforvirring

Da Regjeringen i juni 2022 vedtok å endre navnet på den tidligere friskoleloven til Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova), ble skillet i terminologien mellom friskoler og private skoler ødelagt. Tidligere var det tydelig at en friskole er en skole med rett til statstilskudd, mens en privat skole var en skole som var godkjent etter opplæringslovens § 2-12 uten rett til statstilskudd.

Det er vesentlige forskjeller mellom de to typene skoler. Men etter at Regjeringen skrotet begrepet «friskole» blandes alt sammen.

– Det er gunstig for Regjeringens uttalte mål om å stanse veksten i antall private skoler, mener Myrdal.

Friskolene er opprettet på grunnlag av livssyn eller alternativ pedagogikk. De private skolene må også godkjennes, men får ikke statstilskudd. Fordi slike skoler ikke får statlig tilskudd, blir skolepengene høye. Disse skolene er derfor bare et alternativ for familier med god råd.

Noen har kanskje ment at det er et skille mellom privatskoler, de skolene som tidligere ble kalt friskoler, og private skoler. Men et søk på Utdanningsdirektoratets sider viser at begrepene brukes om hverandre.

Myrdal mener at sammenblandingen av begrepene bidrar til å villede befolkningen om den reelle situasjonen i forholdet mellom offentlig og privat skole.

– Jeg liker ikke taktikkeriet til Regjeringen, sier hun. Det blir helt feil å snakke om privateide skoler som om de alle sammen hadde samme status. Det har de ikke.

– Friskoler har en begrunnelse i menneskerettighetene. Det har ikke de private skolene opprettet for kommersielle formål. Friskolene er opprettet fordi foreldre ønsker et pedagogisk eller religiøst alternativ til den offentlige skolen, forklarer Myrdal.

Større mangfold

Myrdal er også svært kritisk til argumentet myndighetene bruker om at friskolene bidrar til mindre mangfold og utarmer den offentlige skolen. Hun mener det er en karikatur av friskolene.

– I løpet av min over 20 år lange erfaring med adventistskolene har jeg sett at disse skolene bidrar til større mangfold, ikke mindre. Elevene kommer fra forskjellige deler av byen, de kommer fra forskjellige miljøer med forskjellige nasjonaliteter og religioner, sier hun.

Adventistkirkens skoleleder peker også på hvordan friskolene i mange tilfeller har vært en redning for sårbare barn med særskilte behov.

– Noen barn trenger en ny start med nye muligheter når det har låst seg helt i den offentlige skolen de går på.

– I mine ni år som rektor har jeg opplevd at barn og familier som får en ny mulighet, har blomstret og bidratt til et rikt fellesskap på skolen.

Tilbake til nyhetsarkiv