Lukk
Hovedtaler, Daniel Pel utfordret forsamlingen med en one-liner som var lett å huske: Skal vi følge Romerkirken eller romerbrevet?
Foto: Petter Vetne/ADAMS.

Romerkirken eller romerbrevet?

Det handler om å jage etter et lykkelig liv.

Daniel Pel var hovedtaler ved årets inspirasjonshelg på Mattesonskolen i Mysen, 6.-8. oktober. Han gjentok med jevne mellomrom en one-liner som satte seg i hukommelsen.

– Skal vi følge Romerkirken eller romerbrevet?

Et relevant spørsmål, temaet for helgen tatt i betraktning, der evangeliet i romerbrevet stod i søkelyset: «Guds kraft til frelse». «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker» (Romerne 1:16).

Poenget var å tydeliggjøre at evangeliet har kraft til virkelig å forandre liv. Pel foretok et dypere studium av romerbrevet, og det gav mange aha-opplevelser. Frelsen i Jesus Kristus er så sentral for vår kristne vandring, og dybden i dette temaet er uuttømmelig. Gjennom Den mørke middelalder ble disse sannhetene undertrykt av Romerkirken, men i dag taler romerbrevet sterkere enn noen gang.

Det var spennende å oppdage flere åndelige sannheter, men her skal jeg kun nevne en av dem.

Guds vilje er det beste valget

Gud har fortalt oss om sin vilje for oss på mange forskjellige måter. Han har gjort det gjennom historier i både Det gamle og nye testamente, gjennom profeter, gjennom lover og regler, og ikke minst gjennom Jesus. Her tegner det seg raskt et klart bilde av hvordan han vil at vi skal leve, og hvordan vi skal forholde oss til pengebruk, hva vi spiser, tiden vår, ekteskap, seksualitet, evangelisme, nestekjærlighet, sosiale relasjoner, sabbatsfeiring, nyttig arbeid, etc. Gud skapte oss til å leve etter gode prinsipper. Disse prinsippene har han har åpenbart for oss, slik at vi kan unngå de naturlige konsekvensene av å bryte dem. Han har skapt oss for å nyte alle livets elementer innenfor prinsipielle rammer. Dette er Guds sannhet som vi har alt å tjene på å ikke kaste bort.

Når vi gir oss til Gud og følger hans prinsipper, så ærer og dyrker vi ham. Dersom vi bytter bort Guds vilje med sekulære måter å leve på, så dyrker vi det skapte istedenfor skaperen. Dette vil alltid føre noe negativt med seg: «Fordi de ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, overgav Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urett, umoral, pengejag og ondskap, av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder og baktalelse, hater Gud og bruker vold, er overmodige og skryter og finner på all slags ondt, de er ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige» (Romerne 1:28-31).

Det vil alltid føre til negative konsekvenser hvis vi kaster fra oss kunnskapen om Gud. Dersom vi gjør det, vil vi aldri oppleve den type lykke, glede og fred som Jesus kan tilby oss. Det er bare ved å leve slik Gud skapte oss til, at vi kan få den fullkomne lykken som han snakket om. Det er ingen vei utenom, og det finnes ingen snarveier. Gud har ikke tatt noe fra oss noe ved å gi oss de bibelske prinsippene. Tvert imot.

Det er meningsfullt å finne ut hvordan Gud vil vi skal leve våre liv. Det handler ikke om hvem som er mest «hellig», eller hvem som har rett, men om å jage etter å leve et lykkelig liv i harmoni med Guds vilje. Det er du som vil tjene på det. Det er du som vil oppleve lykke.

En fredfull konsekvens

Jeg kan personlig skrive under på at den freden man opplever som konsekvens av dette, er utrolig. Den oppleves som en kontinuerlig trygghet og sinnsro. Uansett hvordan det stormer rundt en, så er det som om man ikke kan rokkes. «Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir» (Johannes 14:27).

Denne freden overgår alt, og kan ikke sammenlignes med noe annet. Det siste året har denne freden blitt en del av livet mitt, og jeg kan ikke annet enn å dele den med andre. Jeg oppfordrer deg til å finne ut hva som er Guds vilje på alle livets områder. Det vil lede til lykke, glede og fred.

Tilbake til nyhetsarkiv