Lukk
Foto: Sandra Lungu

Rumensk treff i Ulsrud menighet

En kirke med rike kulturelle innslag.

Et raskt overblikk over Adventistkirken, viser en menighet med medlemmer fra «alle nasjoner og stammer, tungemål og folk» (Åpenbaringen 14:6). Norge er intet unntak. Det er i dag nesten umulig å finne en menighet uten noen som har vokst opp i en annen kultur eller et annet land. Tiden vi lever i har utvidet det etniske spekteret i menighetene. En rikere kulturell variasjon medfører utfordringer og muligheter og kan føre til nye tjenestemuligheter. Med flere ressurser tilgjengelig, blir det lettere å finne løsninger til å møte behov hos folk med andre morsmål eller kulturelle tradisjoner. Vi må bare bruke kreativiteten vår og stole på medlemmenes engasjement og raushet.

Det flerkulturelle arbeidet i Norge har mange slike eksempler på bidrag og innsats. I Ulsrud adventistmenighet i Oslo, har vi begynt med jevnlige treff for rumenere. Dette initiativet startet beskjedent i 2018, og har utviklet seg til en månedlig samling etter sabbatsgudstjenesten på Ulsrud. I tillegg til alle andre aktiviteter som skjer i menigheten, fikk rumenerne full støtte fra menighetsstyret til å drive dette uformelle arrangementet. Vi starter klokken 14:00 den første sabbaten i måneden, og samler både rumenere og folk fra andre nasjonaliteter med forbindelse til rumenere; adventister og ikke-adventister, som kommer fra alle kanter av Oslo-området.

Programmet er på rumensk, men blir oversatt til norsk og engelsk hvis nødvendig. Det inkluderer andakt, bønn, musikkinnslag, poesi, kulturelle aktiviteter og selvfølgelig, en variert, rik og sunn vegetarisk lunsj. Takket være alle våre søstre som er flinke til å lage slike spesielle og velsmakende måltider hver gang vi møtes, får vi gode og oppmuntrende tilbakemeldinger fra alle gjestene våre som opplever en varm og raus atmosfære. Vi er svært takknemlige for alt som skjer, og for den gode innsatsen fra alle som bidrar til at samlingene blir en positiv opplevelse. Vi håper at slike arrangementer fortsetter å bli til velsignelse, og at vi som er ansvarlige, kan fortsette å gjøre andre glade og bli som «trøstere for de sørgende» (Job 29:25).

Tilbake til nyhetsarkiv